Tidligere udmeldt af samme uddannelse

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse, du tidligere har været udmeldt fra, enten på Københavns Universitet eller et andet dansk universitet, skal du uploade dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelse er væsentligt forbedrede.

Du kan søge om optagelse igen, hvis vi vurderer, at du kan gennemføre uddannelsen, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Hvad er din situation?

 

 

 

 

 

  

Lige nu kan du søge om foreløbig vurdering og få svar på, om du er klar til at søge om optagelse. 

Læs mere om foreløbig vurdering – frist 22. november.

Du kan søge fra 1. februar

Du skal søge dispensation samtidig med, at du søger optagelse. Du kan søge fra 1. februar, når optagelse.dk åbner.

Du får svar 26. juli

Du får svar senest 26. juli på Mit KU, hvis du søger om dispensation eller anerkendelse af faglige kvalifikationer.