Optagelse uden gymnasial eksamen – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Dispensation > Optagelse uden gymnasi...

Optagelse uden en gymnasial eksamen

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Du kan søge om optagelse uden en gymnasial adgangsgivende eksamen, men det kræver en særlig tilladelse. Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at du

  • har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde
  • opfylder de specifikke adgangskrav inkl. karakterkrav til uddannelsen
  • kan gennemføre en universitetsuddannelse

Har du gået på Rudolf Steiner skolen?

Hvis du har gennemført en 12-årig uddannelse på en Rudolf Steiner-skole og har et afgangsvidnesbyrd, kan du søge om optagelse på Københavns Universitet med særlig tilladelse.

Se vejledningen for ansøgere fra Rudolf Steiner-skolen

Sådan vurderer vi din ansøgning

Når vi vurderer din ansøgning om optagelse med særlig tilladelse, laver vi en individuel vurdering af alle dine dokumenterede erfaringer og aktiviteter. Vi kigger bl.a. efter:

  • relevante uddannelseserfaringer efter gennemført folkeskole
  • resultater i gymnasiale fag, der viser faglig bredde og dybde samt opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger optag på
  • relevant erhvervsarbejde
  • erfaringer, der har givet dig gode forudsætninger for at være studerende på en akademisk uddannelse

Vi kan ikke give særlig tilladelse til at søge om optagelse alene på baggrund af erhvervsarbejde eller en erhvervsuddannelse eller en uafsluttet gymnasial uddannelse. Det helheden af dine samlede aktiviteter vi vurderer.

Hvis du har en professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende og samtidig opfylder de specifikke adgangskrav, kan du som udgangspunkt forvente at få særlig tilladelse til at søge om optagelse. Bemærk dog, at din uddannelse skal være afsluttet mindst 6 år før den nye studiestart jf. Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse, for at du kan søge om optagelse på en ny uddannelse.

Bemærk: Til uddannelserne tandplejer og skov- og landskabsingeniør, er en række erhvervsuddannelser adgangsgivende i kvote 2 uden at du skal søge om særlig tilladelse.

Læs mere under 'Adgangskrav og optagelse' på de to uddannelser.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, kan du:

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav senest ved studiestart, og huske at oplyse om dette, når du søger om optagelse.

Se de specifikke adgangskrav under uddannelsen.

Karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit

Karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit gælder også, hvis du får lov at søge om optagelse med særlig tilladelse . Vi vil vurdere, om du opfylder karakterkravet ved at beregne et gennemsnit fra din uddannelseserfaring og dine karakterer i de specifikke adgangskrav.

Hvis du får særlig tilladelse

Hvis du får særlig tilladelse, kan det enten være en fuld tilladelse eller en betinget tilladelse til at søge om optagelse. En betinget tilladelse betyder, at tilladelsen afhænger af, om du opfylder konkrete betingelser inden studiestart. Fx at du består enkelte fag på gymnasialt niveau, eller at du skal supplere et eller flere specifikke fag fra adgangskravene og opnå det karaktergennemsnit, der svarer til karakterkravet på 6,0.

Bemærk: Særlig tilladelse er ikke en garanti for, at du får tilbudt en studieplads. Hvis vi imødekommer din dispensationsansøgning, vil din ansøgning blive vurderet på lige fod med andre ansøgninger i kvote 2. Det er ikke muligt at søge om optagelse i kvote 1 uden en gymnasial adgangsgivende eksamen, da optagelse i kvote 1 kræver, at du har et karaktergennemsnit fra en gymnasial adgangsgivende eksamen.

Ønsker du at forbedre dine muligheder for optagelse, anbefaler vi, at du tager en fuld adgangsgivende gymnasial eksamen. Det giver dig mulighed for at søge om optagelse på almindelige vilkår i både kvote 1 og kvote 2.

Sådan søger du om særlig tilladelse

Du søger om optagelse med særlig tilladelse ved at markere det på din ansøgning på optagelse.dk. Du skal vælge "Ingen adgangsgivende eksamen" ved Adgangsgrundlagstype og markere, at du søger optag med særlig tilladelse.

Du skal samtidig uploade dokumentation for de kvalifikationer, du ønsker, vi skal tage i betragtning i vores vurdering af din ansøgning, lige som du skal uploade alle relevante dokumenter til vores vurdering af din ansøgning i kvote 2.

Du kan søge fra 1. februar

Du skal søge dispensation samtidig med, at du søger optagelse. Du kan søge fra 1. februar, når optagelse.dk åbner.

Du får svar 28. juli

Du får svar senest 28. juli på Mit KU, hvis du søger om dispensation eller anerkendelse af faglige kvalifikationer. 

Ekstra information / Sidebar