Usædvanlige forhold

Du kan søge dispensation, hvis du har en adgangsgivende eksamen, men har været udsat for usædvanlige forhold, som har påvirket dine muligheder for at opfylde betingelserne for at blive optaget på en uddannelse .

Vi kan ikke se bort fra de gældende adgangskrav til en uddannelse, men vi kan vurdere, om de usædvanlige forhold har stillet dig dårligere sammenlignet med andre kvalificerede ansøgere.

Du skal søge dispensation samtidig med, at du søger optagelse. Du kan søge fra 1. februar, når optagelse.dk åbner.

Du kan søge fra 1. februar

Du skal søge dispensation samtidig med, at du søger optagelse. Du kan søge fra 1. februar, når optagelse.dk åbner.

Du får svar 26. juli

Du får svar senest 26. juli på Mit KU, hvis du søger om dispensation eller anerkendelse af faglige kvalifikationer.