Dokumentation – Københavns Universitet

Dokumentation og bilag 

Når du søger optagelse på Københavns Universitet, skal du uploade følgende dokumentation, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2:


Universitetet skal kontrollere de oplysninger, du giver i din ansøgning. Vi har pligt til at politianmelde og annullere din ansøgning, hvis du mod forventning har brugt forfalsket eller vildledende dokumentation.

Navngiv din dokumentation

Navngiv dine bilag, så du senere kan kontrollere på Mit KU, at vi har modtaget alle dine dokumenter.

Navnet på bilaget må 
ikke indeholde underscore ( _ ) men gerne bindestreg (-), fx: Prøvebevis-mat-A eller "Arbejdsgivererklæring-plejehjem".

Eksamensbevis for videregående uddannelser

Hvis du har gået på en videregående uddannelse, skal du dokumentere alle beståede fag og kurser. Du må med andre ord ikke undlade at indsende dokumentationen. Det gælder, både når du søger i kvote 1 og kvote 2.  Dokumentationen skal vi bruge til at se, om du skal have merit for tidligere uddannelse.

Dokumentationen skal bestå af fagbeskrivelser og eksamensbeviser fra alle fag og kurser. Også eksamener fra Københavns Universitet skal du indsende dokumentation for.  

Hvis du kun kan dokumentere beståede eksamener med et print fra dit uddannelsessteds intranet, skal du sikre dig, at dit fulde navn og cpr-nummer står på printet. Står det der ikke, kan du skrive det på selv. Herefter skal du scanne og uploade dokumentationen på optagelse.dk.

Dokumentation for relevante aktiviteter (kun i kvote 2)

Vi bruger din dokumentation, når vi vurderer, om vi kan optage dig i kvote 2. Det er derfor vigtigt, at du husker at dokumentere alle de relevante aktiviteter, du nævner i dit CV og/eller din motiverede ansøgning.

Når du dokumenterer arbejde eller frivilligt arbejde, kan du bruge vores aktivitetserklæring eller en arbejdsgivererklæring fra optagelse.dk. Du bestemmer selv, hvilken du bruger, og om du benytter den danske eller engelske version:

Aktivitetserklæringen kan bruges til både lønnet og frivilligt arbejde fra udlandet.

Søger du om optagelse på andre uddannelsesinstitutioner, anbefaler vi, at du sikrer dig, at de godtager KU's aktivitetserklæring, før du bruger den.

Kan du ikke bruge ovenstående erklæringer, skal du være opmærksom på, at din dokumentation skal indeholde de samme oplysninger som erklæringerne. Dvs. information om ansættelsesperiode, timeantal/uge samt en beskrivelse af dine arbejdsopgaver. Du kan altså også bruge erklæringer, du tidligere har fået udfyldt.

Bemærk, du kan ikke bruge anbefalinger og lønsedler som dokumentation for erhvervsarbejde. Dokumenterne indeholder ikke de informationer, vi skal bruge i vores vurdering.

Du kan ikke bruge flybilletter, visum eller passtempler som dokumentation for udlandsophold. Det er den relevante aktivitet, du har lavet i udlandet - ikke selve opholdet – du skal dokumentere. Læs, hvordan du dokumenterer din aktivitet, under de 7 vurderingskriterier.

Du skal sende din dokumentation via din ansøgning inden ansøgningsfristen for kvote 2. Vær opmærksom på, at vi ikke foretager en ny kvote 2-vurdering, hvis du uploader ny dokumentation for relevante aktiviteter efter ansøgningsfristen.