Hverdagen som studerende og elitesportsudøver

Når du skal have en hverdag med tid til både elitesport og uddannelse til at gå op, kan du have brug for særlig fleksibilitet på din uddannelse. Det kan fx være, at du har brug for ekstra tid til eksamen eller brug for at søge dispensation, så du kan tage eksamen på et andet tidspunkt end dine medstuderende. Her kan studievejlederen og de studieadministrative medarbejdere på din uddannelse vejlede dig om dine muligheder.

Hvad kan KU hjælpe dig med?

På Københavns Universitet skal du henvende dig forskellige steder afhængigt af, hvad du gerne vil spørge om. Typisk er det sådan, at studievejlederne på uddannelsen kan hjælpe dig med svar på det, der foregår på selve uddannelsen, og som har at gøre med din hverdag som studerende.

Er du elitesportsudøver, kan KU hjælpe med:

  • Viden om hvordan søger optagelse til bachelor- og kandidatuddannelser. Fx hvordan du bedst muligt fremhæver dine kompetencer, hvis du søger i kvote 2 til en bacheloruddannelse.
  • Viden om hvordan din hverdag på uddannelsen helt lavpraktisk kommer til at se ud. 
  • Hjælp til studieplanlægning eller hjælp til at lægge en individuel studieplan.


Uddannelsesbeskrivelser og optagelsesoplysninger er samlet på studier.ku.dk/bachelor og studier.ku.dk/kandidat. Du søger optagelse via optagelse.dk eller under den enkelte uddannelse, hvis du vil søge ind på en kandidatuddannelse.

Hvad kan Team Danmark hjælpe dig med? 

Team Danmark hjælper dig med at få uddannelse og sportskarriere til at gå op i en højere enhed. Er du Team Danmark-støttet atlet, kan du få hjælp undervejs i din uddannelse af Team Danmark i form af fx supplerende undervisning, study buddy-ordning eller supplerende SU. 

Team Danmarks Dual Career-konsulent Magnus Wonsyld kan rådgive dig om dine muligheder for at få støtte. Kontakt Team Danmarks Dual Career-konsulent og læs mere i Team Danmarks folder om elitesport og videregående uddannelse.