Interview - skriftligt og mundtligt


Det er vigtigt at du forbereder dig godt på interviewet. Der er ikke en rigtig måde at forberede sig på, men du kan begynde her med sætte dig ind i, hvad interviewet går ud på.

SE OGSÅ:  Trin-for-trin guide til forberedelse.

Hvad går interviewet ud på?

I både det skriftlige og mundtlige interview skal du besvare spørgsmål. Vi skal bruge dine svar til at vurdere, om du har kompetencer til at være studerende på den uddannelse, du søger ind på, og om du har reflekteret  grundigt over dit studievalg. 


Dine kompetencer

Kompetencer til at være studerende er det, du allerede kan, som kan gøre dig til en god studerende på en uddannelse. Vi ser på dine faglige og studietekniske kompetencer.

Faglige kompetencer kan fx være faglige erfaringer, færdigheder, viden eller interesser inden for uddannelsens fag og metoder. Det kan fx være, at du har viden fra et tidligere skoleprojekt om fedme, hvor du lærte at forstå, hvordan lægemidler mod fedme virker i kroppen. Eller at du har erfaring med at bruge kvantitative metoder, som du ved også benyttes på uddannelsen.

Studietekniske kompetencer er erfaringer og forudsætninger, der vil hjælpe dig inden for de undervisnings- og studieformer, som du vil møde som studerende på universitetet. Det kan fx være dine strategier til at læse mange siders videnskabelig tekst eller dine erfaringer med at holde fokus i en opgave eller til en eksamen. Studieteknik kan også handle om gruppearbejde eller øvelser i et laboratorium og meget mere.

Har du truffet et reflekteret studievalg?

Du skal ikke kunne det hele på forhånd. Vi vil dog gerne kende til dine forventninger til dig selv som studerende på uddannelsen. Hvad er dine styrker? Og hvad du skal øve dig på? Og fx hvordan du forestiller dig, at du vil håndtere de udfordringer, der kan komme? Forbered dig også gerne på at kunne begrunde, hvorfor du søger optagelse på netop denne uddannelse.

Spørgsmål inden for fire kriterier

I kvote 2 er der seks kriterier, som uddannelserne lægger vægt på. I interviewet vil du kun få spørgsmål inden for fire kriterier:

  • Studiepotentiale
  • Faglige færdigheder
  • Faglig motivation
  • Kendskab til uddannelsen

Vi vurderer dig også ud fra kriteriet formidlingsevne i interviewet. I det skriftlige interview er det altså din skriftlige formulering, vi vil vurdere på. I det mundtlige interview vurderer vi på din mundtlige formulering. Det sidste kriterie er dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen. Dem spørger vi ikke til i interviewet. 

Hvilke spørgsmål kan jeg få?

I interviewet møder du spørgsmål med fokus på uddannelsen.

For at vi kan se dit studiepotentiale og dit kendskab til uddannelsen, kunne vi fx finde på at spørge dig om noget i retning af:

  • Hvordan vil din viden og dine erfaringer gøre dig til en god studerende på uddannelsen? Og hvorfor det?
  • Hvilke forventninger har du til dig selv som studerende? Hvad vil du klare godt og hvorfor? Hvordan vil du håndtere det, når noget bliver svært og udfordrer dig?

For at høre mere om din faglige motivation kunne vi måske spørge dig om:

 • Hvorfor vil du studere på uddannelsen? Og hvorfor på en universitetsuddannelse?
 • Hvad interesserer dig særligt ved uddannelsen? Hvorfor synes du, det er særligt spændende?

For at se om du har faglige færdigheder til en uddannelse, kunne vi give dig en lille faglig opgave. Det kunne fx være spørgsmål til nogle aktuelle faglige problemstillinger eller et spørgsmål, hvor du skal svare på et bestemt sprog. Du kan også få et spørgsmål til dine faglige færdigheder, som du mener at kunne bruge på uddannelsen. 

Interviewspørgsmålene vil blive tilgængelige på Mit KU i dagene op til interviewet.