Kvote 2-model fra 2021

Du kan søge om optagelse i kvote 2, hvis du er usikker på, om dit eksamensgennemsnit er højt nok til at blive optaget i kvote 1, eller hvis du har en eksamen, der kun giver adgang i kvote 2.

Når du søger om optagelse i kvote 2 på Københavns Universitet, skal du deltage i

For at deltage i prøven skal du ved studiestart opfylde alle adgangskrav til uddannelsen. Dog ikke karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit.

Kvote 2-prøve 

Kvote 2-prøven består af en sproglig og en matematisk-logisk del og er ens for alle ansøgere. Den tager 2 timer og består af ca. 60 opgaver. Formålet med prøven er at vurdere, om du har færdighederne til at kunne gennemføre en uddannelse på universitetet. Du skal bestå prøven for at blive vurderet til optagelse på en uddannelse via kvote 2.

Sådan forbereder du dig til kvote 2-prøven

Der er ikke én rigtig måde at forberede sig på. Men følger du vejledningen her, kommer du godt fra start.

De forskellige kategorier til prøven

- Generel læsning
- Faglig læseforståelse
- Engelsk læseforståelse
- Matematik
- Grafer og tabeller
- Logik og mønstergenkendelse

Gennemgå eksemplerne på opgaver og tænk derefter over:

 • Hvor god er jeg til de forskellige kategorier af spørgsmål?
 • Hvilke behov har jeg for at forberede mig til de forskellige kategorier?
 • Er der noget, jeg skal forberede mig mere til end andet?
 • Hvordan vil jeg forberede mig?
 • Hvornår vil jeg gør det?

Hvis det er mange år siden, du har arbejdet med brøker, kan det være, du skal læse op på matematiske regler, og hvis dit engelsk er blevet rusten, er det måske en god ide at læse noget engelsk skøn- og faglitteratur for at friske det op. 

Det kan også være, at der er fag, du lige har arbejdet med, som kræver en ekstra indsats, for at du føler dig mere sikker, når du går op til prøven. 

Forbered dig mentalt til prøven

Du kan også forberede dig mentalt til kvote 2-prøven. Du har sikkert nogle erfaringer fra tidligere prøvesituationer, som du kan bruge i din forberedelse. Stil nu dig selv disse spørgsmål:

 • Hvordan forestiller jeg mig, at kvote 2-prøven bliver?
 • Hvordan har jeg før forberedt mig i lignende situationer? Hvad virkede, hvad virkede ikke?
 • Hvad hjælper mig, hvis jeg bliver nervøs og usikker?
 • Kender jeg nogen, jeg kan spørge om, hvad der virker for dem? 

Kvote 2-interview

Alle ansøgere – med undtagelse af ansøgere til uddannelserne tandplejer, skov- og landskabsingeniør og veterinærmedicin, der skal til mundtligt interview – skal besvare et skriftligt interview i forlængelse af kvote 2-prøven. Interviewet består af tre runder af spørgsmål, der er tilpasset den uddannelse, du søger ind på. De ansøgere, der opnår de bedste prøveresultater, bliver vurderet hos faglige optagelsesudvalg fra uddannelserne, som afgør, hvilke ansøgere der bliver tilbudt en plads på uddannelsen.

Sådan forbereder du dig til kvote 2-interviewet

Dine kompetencer og et reflekteret studievalg

I både det skriftlige og mundtlige interview skal du besvare de tre runder af spørgsmål. Vi skal bruge dine svar til at vurdere, om du har faglige og studietekniske kompetencer til at være en god studerende på den uddannelse, du søger ind på.

Dine faglige kompetencer kan fx være faglige erfaringer, færdigheder, viden eller interesser inden for uddannelsens fag og metoder. Det kan fx være, at du har viden fra et tidligere skoleprojekt om fedme, hvor du lærte at forstå, hvordan lægemidler mod fedme virker i kroppen. Eller at du har erfaring med at bruge kvantitative metoder, som du ved også benyttes på uddannelsen.

Studietekniske kompetencer er erfaringer og forudsætninger, der vil hjælpe dig inden for de undervisnings- og studieformer, som du vil møde som studerende på universitetet. Det kan fx være dine strategier til at læse mange siders videnskabelig tekst eller dine erfaringer med at holde fokus i en opgave eller til en eksamen. Studieteknik kan også handle om dine erfaringer med gruppearbejde eller øvelser i et laboratorium og meget mere.

Dine svar i interviewet skal også fortælle os, at du har truffet et reflekteret studievalg.

Du skal ikke kunne det hele på forhånd. Vi vil dog gerne kende til dine forventninger til dig selv som studerende på uddannelsen. Hvad er dine styrker? Og hvad du skal øve dig på? Og fortæl os fx hvordan du forestiller dig, at du vil håndtere de udfordringer, der kan komme. Forbered dig også gerne på at kunne begrunde, hvorfor du søger optagelse på netop denne uddannelse.

SE OGSÅ:  Trin-for-trin guide til forberedelse.

Spørgsmål inden for fire kriterier i Kvote 2-interviewet

I kvote 2 er der seks kriterier, som uddannelserne lægger vægt på. I interviewet vil du kun få spørgsmål inden for fire kriterier:

  • Studiepotentiale
  • Faglige færdigheder
  • Faglig motivation
  • Kendskab til uddannelsen

Vi vurderer dig også ud fra kriteriet formidlingsevne i interviewet. I det skriftlige interview er det altså din skriftlige formulering, vi vil vurdere på. I det mundtlige interview vurderer vi på din mundtlige formulering. Det sidste kriterie er dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen. Dem spørger vi ikke til i interviewet. 

I interviewet møder du spørgsmål med fokus på uddannelsen.

Hvilke spørgsmål kan jeg få i interviewet?

For at vi kan se dit studiepotentiale og dit kendskab til uddannelsen, kunne vi fx finde på at spørge dig om noget i retning af:

  • Hvordan vil din viden og dine erfaringer gøre dig til en god studerende på uddannelsen? Og hvorfor det?
  • Hvilke forventninger har du til dig selv som studerende? Hvad vil du klare godt og hvorfor? Hvordan vil du håndtere det, når noget bliver svært og udfordrer dig?

For at høre mere om din faglige motivation kunne vi måske spørge dig om:

 • Hvorfor vil du studere på uddannelsen? Og hvorfor på en universitetsuddannelse?
 • Hvad interesserer dig særligt ved uddannelsen? Hvorfor synes du, det er særligt spændende?

For at se om du har faglige færdigheder til en uddannelse, kunne vi give dig en lille faglig opgave. Det kunne fx være spørgsmål til nogle aktuelle faglige problemstillinger eller et spørgsmål, hvor du skal svare på et bestemt sprog. Du kan også få et spørgsmål til dine faglige færdigheder, som du mener at kunne bruge på uddannelsen.