Merit for uddannelse – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Merit for uddannelse

Merit for tidligere uddannelse

Har du bestået fag og kurser fra en eller flere videregående uddannelser, som du ikke har afsluttet, skal du søge merit. Merit betyder, at fag og kurser du tidligere har bestået, erstatter dele af din nye uddannelse.

Kommer du direkte fra gymnasiet eller en anden gymnasial uddannelse er denne side ikke relevant for dig, da du ikke har fag eller uddannelse, der kan give merit.

Du skal søge merit, hvis du kan (lovkrav)

Hvis du har været optaget på en universitetsuddannelse uden at afslutte den, har du lovmæssigt pligt til at angive det i din ansøgning om optagelse på optagelse.dk og uploade dokumentation for alle beståede fag og kurser - både danske og engelske titler, hvis muligt.

Hvis du søger om optagelse på tandplejer eller skov- og landskabsingeniør, gælder andre regler om merit. 

Hvilken dokumentation skal du uploade?

Vi skal bruge følgende dokumentation fra dig, for at vi kan foretage en faglig vurdering af de fag og kurser, du tidligere har bestået:

 • Eksamensbevis, eksamensudskrift eller karakterblad med dato for beståelse af hvert enkelt fag eller kurser indeholdende: 
  • kursusniveau og antal ECTS-point, punkter, points, credits eller vægttal alt efter, hvad der står på dit bevis.
 • Fagbeskrivelse af de fag og kurser, du har bestået, indeholdende:
  • Undervisningsformer (forelæsninger, klasse-/holdundervisning, øvelser)
  • Timetal for hver af de forskellige kurser/fag
  • Studiemål/kompetencer, der tilstræbes gennem faget eller kurset
  • De anvendte bøger fra undervisningen (pensumliste)

Bemærk: Det er ikke tilstrækkelig dokumentation, at du fx linker til en studieordning på nettet. 

Vi bruger dokumentationen til at foretage en faglig vurdering af, om der er dele af din nye uddannelse, du ikke skal følge, fordi du allerede har bestået tilsvarende uddannelsesdele. 

Merit for andre uddannelsesaktiviteter

Har du afsluttet dele af en bacheloruddannelse eller bestået fag og kurser på en videregående uddannelse, som ikke er en universitetsuddannelse, kan du også vælge at søge om merit for dette. Kontakt en studievejleder på din nye uddannelse umiddelbart efter studiestart for at høre, hvordan det foregår på netop den uddannelse.

Har du afsluttet en bachelor, forventer du at afslutte en bachelor inden studiestart, skal du være opmærksom på loven om begrænsning af dobbeltuddannelse.

Har du eksamener svarende til minimum 1. studieår?

Har du bestået, eller forventer du at bestå, eksamener svarende til minimum 1. studieår på den ønskede uddannelse, skal du ikke søge om optagelse via optagelse.dk men i stedet søge om indskrivning via dit fakultet. Du kan læse hvordan under uddannelsen.

Få overblik over, om du skal søge indskrivning eller optagelse, hvis du stadig er i tvivl.

Proceduren trin for trin – frister og svar

 1. Du udfylder din ansøgning om optagelse på optagelse.dk og uploader al relevant dokumentation.

 2. Hvis du får tilbud om en studieplads og takker ja, skal du senest 2. august uploade dokumentation fra nye eksamener, du har bestået efter ansægningsfristen. Denne dokumentation skal du uploade på Mit KU.  

 3. Vi foretager en faglig vurdering for at afgøre, om du skal have merit for tidligere beståede fag og kurser.

 4. Senest 1. september* får du svar på, om du har fået merit, dvs. om der er fag og kurser, du tidligere har bestået, som erstatter dele af 1. semester på din nye uddannelse.

Du kan læse mere om den lovmæssige pligt til at søge om merit for tidligere uafsluttede uddanneler under § 17 og 18 i bacheloradgangsbekendtgørelsen på Retsinformation.dk.

*Der kan være undtagelser, hvor du får svar senere. Det kan fx være, hvis du bliver optaget efter 28. juli, eller hvis du bliver optaget på en uddannelse, hvor du skal vælge specialisering efter studiestart.