Merit for tidligere uddannelse

Har du studeret på en videregående uddannelse, du ikke har afsluttet, skal du oplyse os om alle de fag og kurser, du har bestået, når du udfylder din ansøgning.

Vi skal bruge oplysningerne til at vurdere, om vi kan give dig merit for de fag og kurser, du allerede har bestået, sådan at du ikke skal deltage i de tilsvarende fag eller kurser på den nye uddannelse.

Du kan ikke selv vælge, om du vil have merit for tidligere uddannelse. Lovgivningen kræver nemlig, at du angiver i din ansøgning på optagelse.dk, om du har bestået fag eller kurser på en uafsluttet videregående uddannelse, og at du uploader dokumentation for alle beståede fag og kurser sammen med din ansøgning.

Søger du om optagelse på tandplejer eller skov- og landskabsingeniør, skal du oplyse om fag og kurser uanset om du har afsluttet uddannelsen eller ej.