Merit for tidligere uddannelse

Hvis du har studeret på en bacheloruddannelse, du ikke har afsluttet, skal du i din ansøgning oplyse os om alle de kurser, du har bestået eller kommer til at bestå inden 1. september samme år. Har du afsluttet uddannelsen, skal du kun oplyse os om beståede kurser, hvis du søger om optagelse på tandplejer eller skov- og landskabsingeniør.

Du skal uploade dokumentation for de beståede kurser senest 2. august.

Du kan ikke selv vælge, om du vil have merit for tidligere uddannelse. Lovgivningen kræver nemlig, at du oplyser os om tidligere uddannelse, og at universitet undersøger, om du skal have merit. 

Studienævnet vurderer, om du skal have merit

Studienævnet på den nye uddannelse vurderer, om du skal have merit, når du har fået tilbudt en studieplads på KU. Du får merit, hvis dine tidligere kurser svarer til dele af den nye uddannelse.

Har du spørgsmål til merit, er det studievejlederen på den uddannelse, du søger om optagelse på, eller fakultetets studievejledere, der kan vejlede dig om, hvordan du søger merit på netop den uddannelse. 

Upload dokumentation senest 2. august

Når du er blevet tilbudt en studieplads og har svaret ja tak til pladsen, vurderer studienævnet på din nye uddannelse, om du skal have merit. Derfor skal du senest 2. august uploade din detaljerede dokumentation.

Upload dokumentationen i din ansøgning på optagelse.dk fra 1. februar - 9. juli eller på Mit KU fra 10. juli - 2. august under Dokumentation og bilag.

Studienævnet skal bruge dokumentationen til at vurdere, om uddannelsen kan give dig merit for de kurser, du allerede har bestået, så du ikke skal deltage i de tilsvarende kurser på den nye uddannelse.

Du skal uploade:

  • Eksamensbevis eller studiejournal med datostempel og underskrift
  • Kursusbeskrivelser eller studieordning (udvælge de relevante sider og upload dem i PDF-format)

Tjek, at din dokumentation indeholder oplysninger om:

  • Antal ECTS-point eller credits
  • Undervisningsformer (forelæsninger, klasse-/holdundervisning, øvelser)
  • Studiemål/kompetencer, der tilstræbes gennem faget eller kurset
  • Eventuelt timetal for hver af de forskellige kurser/fag
  • Eventuel pensumliste over de anvendte bøger fra undervisningen
  • Engelske titler på dine beståede fag og kurser, hvis det er muligt
  • Dato for beståelse for hvert enkelt fag og kursus, som vi skal føre ind i din nye uddannelsesramme.

Er du i tvivl om, hvordan du fremskaffer dokumentationen, kan du kontakte studievejlederen på den uddannelse, du studerede før.

 

 

 

 

 

 

 

Merit for andre uddannelsesaktiviteter

Har du afsluttet dele af en videregående uddannelse på et andet niveau, kan du også vælge at søge om merit for dette. Kontakt studievejlederen på din nye uddannelse umiddelbart efter studiestart, og hør, hvordan det foregår på netop den uddannelse.

Har du allerede en kandidatgrad, eller forventer du at afslutte en kandidatuddannelse inden studiestart, skal du være opmærksom på Kandidatreglen.