Merit for uddannelse – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Merit for uddannelse

Merit for tidligere uddannelse

Har du studeret på en videregående uddannelse, du ikke har afsluttet, skal du oplyse os om alle de fag og kurser, du har bestået. Det gør du i din ansøgning på optagelse.dk.

Vi skal bruge oplysningerne til at vurdere, om vi kan give dig merit for de fag og kurser, du allerede har bestået, sådan at du ikke skal deltage i de tilsvarende fag eller kurser på den nye uddannelse.

Du kan ikke selv vælge, om du vil have merit for tidligere uddannelse. Lovgivningen kræver nemlig, at du angiver i din ansøgning på optagelse.dk, om du har bestået fag eller kurser på en uafsluttet videregående uddannelse, og at du uploader dokumentation for alle beståede fag og kurser sammen med din ansøgning.

Søger du om optagelse på tandplejer eller skov- og landskabsingeniør, skal du oplyse om fag og kurser uanset om du har afsluttet uddannelsen eller ej.

Hvilken dokumentation skal du uploade

Vi skal bruge din dokumentation til at vurdere, om dine tidligere fag og kurser svarer til dele af den nye uddannelse. Dokumentation skal du sende af to omgange:

  • Første gang i din ansøgning på optagelse.dk, hvor vi skal have oplysninger om dine beståede fag og kurser med eksamensdokumentation.

  • Anden gang, når du har fået tilbud om en studieplads, hvor vi skal bruge mere detaljeret dokumentation, så vi kan vurdere, om du skal have merit.

Dokumentation, når du søger om optagelse

Fristen for at uploade dokumentation på optagelse.dk er den samme som ansøgningsfristen for den kvote, du søger optagelse i. Det gælder både i kvote 1 og kvote 2.

Eksamensdokumentation kan fx være:

  • Studiejournal, eksamensbevis, eksamensudskrift eller karakterblad med oplysning om kursusniveau og antal ECTS-point eller credits alt efter, hvad der står på dit bevis.

Hvis du afslutter fag eller kurser på den gamle uddannelse efter ansøgningsfristen, skal du uploade os den nye dokumentation, når du har modtaget den fra din uddannelse.

Se allerede nu, hvilken dokumentation du skal uploade til os, hvis du får tilbud om en studieplads og takker ja. Så kan  du nå at have det klar.

Dokumentation, når du har fået en studieplads

Vi skal senest have din detaljerede dokumentation 31. juli. Du behøver ikke have den færdig, når du søger optagelse, men det kan være en rigtig god ide at gøre dokumentationen klar, så den er lige til at uploade på Mit KU, når du har takket ja til din studieplads:

Du skal sende fagbeskrivelse af de fag og kurser, du har bestået. Fagbeskrivelserne kan være en pdf-fil af de konkrete sider fra den officielle studieordning for uddannelsen.  Vi skal bruge information om:

  • Undervisningsformer (forelæsninger, klasse-/holdundervisning, øvelser

  • Studiemål/kompetencer, der tilstræbes gennem faget eller kurset

  • Evt. timetal for hver af de forskellige kurser/fag

  • Evt. pensumliste over de anvendte bøger fra undervisninge

  • Engelske titler på dine beståede fag og kurser, hvis det er muligt.

  • Dato for beståelse for hvert enkelt fag og kursus, som vi skal føre ind i din nye uddannelsesramme

Bemærk: Det er ikke tilstrækkelig dokumentation, at du fx linker til en studieordning på nettet. Vi bruger dokumentationen til at foretage en faglig vurdering af, om der er dele af din nye uddannelse, du ikke skal følge, fordi du allerede har bestået tilsvarende uddannelsesdele.

Merit for andre uddannelsesaktiviteter

Har du afsluttet dele af en videregående uddannelse på et andet niveau, kan du også vælge at søge om merit for dette. Kontakt en studievejleder på din nye uddannelse umiddelbart efter studiestart og hør, hvordan det foregår på netop den uddannelse.

Har du afsluttet en bachelor eller en kandidat, eller forventer du at afslutte en bachelor inden studiestart, skal du være opmærksom på loven om begrænsning af dobbeltuddannelse.