Meritstuderende – Københavns Universitet

Vejledning til meritstuderende 

Overvejer du et semester eller to på Københavns Univeristet, og læser du på en anden dansk videregående uddannelsesinstitution, kan du søge om at blive indskrevet som meritstuderende. Det kræver dog at din hjemmeinstitution godkender et studieforløb som meritgivende i din uddannelse, og at du kan optages på de ønskede studieelementer.

Hvad vil det sige at være meritstuderende ?

Som meritstuderende er du indskrevet i en kortere periode. Meritstuderende er normalt indskrevet et eller to semestre. En meritstuderende er kort sagt en studerende, der tager et begrænset antal kurser eller semestre ved Københavns Universitet som led i sin videregående uddannelse.

Hvordan søger jeg ?

Du skal kontakte det fakultet der udbyder de studieelementer du gerne vil indskrives på. Det er det enkelte fakultet, som beslutter, om du kan indskrives som meritstuderende.

Hvilke kurser kan jeg søge?

For information om specifikke kurser se Kurser.ku.dk.

Studerende fra andre fakulteter på Københavns Universitet

Hvis du allerede er studerende ved Københavns Universitet, kan du søge om indskrivning som meritstuderende ved de andre fakulteter. 

Hvordan finder jeg mere information ?

På fakulteternes hjemmesider kan du finde mere information om indskrivning som meritstuderende: