CV – Københavns Universitet

CV – overblik over dine kvote 2-aktiviteter

Når du søger om optagelse gennem kvote 2, skal du uploade et CV som del af din ansøgning.

Et CV er en oversigt eller resumé over dine hidtidige erfaringer og aktiviteter. Et CV skal bruges til at danne overblik over de relevante aktiviteter, du har lavet, og deres indhold. Derfor er det vigtigt, at dit CV er gennemarbejdet, fyldestgørende og overskueligt.

Du kan se dit CV, som den nøgle Københavns Universitet skal bruge til at læse din motiverede ansøgning. Dit CV kan altså ikke stå alene, men er et vigtigt supplement til den motiverede ansøgning. CV’et er bagudrettet, mens den motiverede ansøgning peger fremad og beskriver, hvordan dine aktiviteter på CV’et er relevante for den søgte uddannelse.

Retningslinjer

Dit CV er personligt, og derfor er der ingen facitliste for, hvordan du skriver et godt CV. Men vi anbefaler at du følger vores retningslinjer:

  • Dit CV skal være på dansk, norsk eller svensk.
  • Dit CV skal fylde 1-2 sider afhængig af hvor mange aktiviteter, du har.
  • Årstal og datoer skal være korrekte og stemme overens med årstal og datoer i din dokumentation.
  • Du skal målrette dit CV til den uddannelse, du søger om optagelse på.
  • Du skal liste dine kvalifikationer og erfaringer op på en kort og overskuelig måde, fx kronologisk eller tematisk.
  • Det kan være en fordel at uddybe indholdet af dine relevante aktiviteter kort og præcist. Nævn fx hvilke arbejdsopgaver du har lavet i dine jobs.

Du skal huske at dokumentere alle de relevante aktiviteter, du nævner i dit CV.

Kom godt i gang med dit CV

At lave et godt og overskueligt CV kan være en god måde at komme godt i gang med ansøgningsprocessen på. CV’et kan hjælpe dig med at få et overblik over dine relevante aktiviteter. Kom i gang med at lave et godt CV, ved at svare på de her spørgsmål:

  1. Hvor mange af de 7 kvote 2-kriterier  har du erfaringer eller resultater indenfor, og hvor omfattende eller gode er dine erfaringer og resultater?

  2. Er dit CV målrettet én bestemt uddannelse, eller vil du kunne sende det til flere uddannelser? Hvad kunne du ændre i CV’et for at målrette det mere til én bestemt uddannelse?

  3. Hvilke aktiviteter fra dit CV vil du beskrive i din motiverede ansøgning, og hvorfor er erfaringerne relevante? Hvilke erfaringer vil du udelade og hvorfor?

Tip: Få hjælp af en ven. Det kan være en god ide at få en anden person til at læse dit CV igennem. Her vil du få at vide, hvordan andre opfatter det, du har skrevet.

Vejledninger til udarbejdelse af CV finder du på de fleste jobportaler og a-kassers hjemmesider.