Afslag på antropologi

Kære kvote 2-ansøger til antropologi

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På antropologi modtog vi 243 ansøgninger til 11 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

 • om din ansøgning var overskuelig, velskrevet og grammatisk korrekt med en nuanceret forståelse af antropologi og uddannelsens bredde, herunder metode og teori.
   
 • om din ansøgning viste nysgerrighed og refleksion over, hvilken ny viden du ønsker at erhverve dig på antropologistudiet.

 • om din motivation for antropologi fremgik klart og reflekteret, og dit forventede udbytte af uddannelsen var en del af det. Hvis du var studerende på en anden igangværende uddannelse, lagde udvalget vægt på, at du argumenterede for, hvorfor du ville læse antropologi.

 • om du reflekterede over dine erfaringer i forhold til antropologistudiet og dig som mulig antropologistuderende og ikke blot med personligt berigende oplevelser.

I den samlede vurdering:

 • om du har opsøgt viden om uddannelsen, fx til Åbent Hus og som studerende for en dag, læst studieordningen, talt med studievejledere eller studerende, og om du kunne bruge din indsigt til at beskrive din motivation for uddannelsen

 • om du fortalte om dit studiepotentiale og sandsynligheden for, at du fuldfører studiet, fx på grund af andre studieerfaringer, gode resultater i relevante fag og relevante erfaringer

 • om din interesse for antropologi kunne ses afspejlet i valget af dine aktiviteter (erhvervserfaring, frivilligt arbejde, højskole med mere)

 • om du udviste gode danskkundskaber i den motiverede ansøgning og gode engelskkundskaber via gode karakterer i engelsk

 • om din ansøgning samlet set fremstod struktureret.

Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.