Afslag på asienstudier (japanstudier)

Kære kvote 2-ansøger til asienstudier (japanstudier)

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På asienstudier (japanstudier) modtog vi 40 ansøgninger til 3 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om din ansøgning var velskrevet og godt struktureret

  • om din motivation for at læse på uddannelsen var fagligt begrundet

  • om du havde søgt viden om uddannelsen, fx fra besøg på Åbent Hus eller via deltagelse i studerende for en dag.

I den samlede vurdering:

  • om du har uddannelseserfaring og fortalte om dit studiepotentiale fra andre studieerfaringer

  • om du har gode resultater i relevante fag (sprog, historie og samfundsfag)

  • om du har taget kurser i japansk i Danmark eller i udlandet

  • om du har været på et udlandsophold i sprogområdet

  • om du har arbejdserfaring i regionen.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.