Afslag på audiologopædi

Kære kvote 2-ansøger til audiologopædi

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På audiologopædi modtog vi 35 ansøgninger til 4 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om vi kunne se af din ansøgning, at du har kendskab til uddannelsens indhold

  • om vi kunne se, at du har potentiale til at gennemføre uddannelsen, og om du viste, at du er parat til et fuldtidsstudie

  • om du kunne koble tidligere erfaringer med uddannelsens indhold ved at beskrive, hvordan dine kompetencer kunne komme i spil i forhold til uddannelsen.

I den samlede vurdering:

  • om du havde søgt viden om uddannelsen, fx fra besøg på Åbent Hus

  • om du har relevante, målrettede uddannelseserfaringer, som har opkvalificeret dine faglige kompetencer

  • om du har erfaringer med aktiviteter, hvor du var initiativtager

  • om du har gode sproglige kompetencer i engelsk og dansk.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.