Afslag på biokemi

Kære kvote 2-ansøger til biokemi

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På biokemi modtog vi 77 ansøgninger til 14 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om der var en motiveret ansøgning, og om den var målrettet uddannelsen i biokemi

  • om du viste kendskab til uddannelsens indhold

  • om din ansøgning var velargumenteret og ikke fremstod masseproduceret

  • om det, du beskrev i den motiverede ansøgning, var dokumenteret.

I den samlede vurdering:

  • om du har eller har haft relevant erhvervserfaring, fx laboratoriearbejde

  • om du har bestået dele af relevant naturvidenskabelig uddannelse

  • om du har opnået gode resultater i Matematik A, Fysik A eller B/Geovidenskab A, Kemi A eller B/Bioteknologi A, eventuelt gennem supplering, og dermed viser øget studiepotentiale og faglig udvikling

  • om du har deltaget i Åbent Hus eller har været studerende for en dag

  • om du i øvrigt viste refleksion over dit studievalg.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.