Afslag på biologi-bioteknologi

Kære kvote 2-ansøger til biologi-bioteknologi

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På biologi-bioteknologi modtog vi 44 ansøgninger til 9 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du viste kendskab til uddannelsens indhold

  • om du viste din faglige interesse for uddannelsen biologi-bioteknologi

  • om du reflekterede over din studieegnethed i forhold til at gennemføre uddannelsen - fx i refleksioner over arbejdsmetoder, samarbejde og selvstændighed.
     

I den samlede vurdering:

  • uddannelse med faglig relevans for biologi-bioteknologi

  • relevant erhvervserfaring inden for biotek-industri, laboratoriearbejde eller undervisning

  • gode karakterer i relevante naturvidenskabelige fag som Biologi A, Bioteknologi A, Kemi, Fysik og Matematik.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.