Afslag på biologi

Kære kvote 2-ansøger til biologi

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På biologi modtog vi 90 ansøgninger til 24 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du viste kendskab til uddannelsens indhold og begrundede din interesse for fagene på biologiuddannelsen

  • om du reflekterede over, hvorfor du valgte biologi

  • om du kunne koble dit valg af uddannelse med dine fremtidige karriereovervejelser

  • om du forholdt dig til, hvordan du ville kunne klare uddannelsen, hvis du har opnået mindre gode resultater i din gymnasiale uddannelse

  • om du beskrev, hvad du fik ud af at deltage i Åbent Hus, studerende for en dag eller ved søge information om uddannelsen

  • om din ansøgning var velformuleret.

I den samlede vurdering:

  • relevant længevarende erhvervserfaring, praktik eller frivilligt arbejde

  • bestået dele af relevant videregående uddannelse

  • længevarende studieophold i udlandet

  • gode karakterer i relevante naturvidenskabelige fag.


Nye regler i kvote 2 fra næste år

Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.