Afslag på dansk

Kære kvote 2-ansøger til dansk

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På dansk modtog vi 71 ansøgninger til 20 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om din ansøgning fremstod reflekteret og gennemarbejdet, og om du havde vedlagt et CV

  • om dit sprog og dine formuleringer var nuancerede, og om din ansøgning var grammatisk korrekt

  • om din modenhed og selvstændighed afspejledes i en velstruktureret ansøgning.


I den samlede vurdering:

  • om du viste kendskab til uddannelsens indhold, fx fordi du har besøgt Åbent Hus, læst studieordningen eller talt med studievejledere/studerende

  • om du reflekterede over dine studiekompetencer og dit eget læringsforløb; det vil sige, om du fortalte, hvilke erfaringer du har fra fx tidligere studie eller job, og hvordan det ville gøre dig til en god studerende på uddannelsen

  • om din motivation for at læse dansk var fagligt begrundet, fx om du fortalte, hvilke aspekter af uddannelsen du syntes lyder spændende og hvorfor (en faglig begrundelse er fx ikke, at du altid har drømt om at læse dansk).Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.