Afslag på datalogi-økonomi

Kære kvote 2-ansøger til datalogi-økonomi

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På datalogi-økonomi modtog vi 50 ansøgninger til 6 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du viste kendskab til og motivation for uddannelsens indhold

  • om du kunne forholde dig til uddannelsens kernekomponenter i forhold til egne styrker

  • om du har overvejet din faglige progression og kunne reflektere over, hvordan fx studieskift, sabbatår og ekstra kurser har bidraget positivt til den

  • om du ved afbrudt videregående uddannelse beskrev, hvorfor du valgte ikke at færdiggøre uddannelsen.

 I den samlede vurdering:

  • om du har gode karakterer i Matematik A

  • om du har bestået dele af relevant videregående uddannelse med gode resultater og med høj studieaktivitet

  • om du har eller har haft relevant erhvervsarbejde, gerne med programmering og/eller dataanalyse

  • om du vedlagde udskrift med standpunktskarakterer, hvis du ikke havde afsluttet din gymnasiale uddannelse på ansøgningstidspunktet.

Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.