De 7 kriterier i kvote 2

  • Motivation og studiepotentiale.  I din motiverede ansøgning skal din faglige motivation og dit studiepotentiale i forhold til uddannelsen fremgå tydeligt. 

  • Relevant erhvervsarbejde. Vi lægger vægt på, at du har relevant erhvervsarbejde. Fremhæv derfor, hvad der er relevant ved det pågældende arbejde. Værnepligt og barsel regnes også for relevant erhvervsarbejde.

  • Relevant uddannelse. Vi lægger vægt på relevant uddannelseserfaring, som du dokumenterer med eksamensbevis eller karakterblad.

  • Udlandsophold. Vi lægger vægt på relevant studie- eller erhvervserfaring (lønnet/ulønnet) i udlandet i en længerevarende periode. Vi ser på, hvad du har lavet i udlandet, det er ikke nok i sig selv at have opholdt sig i udlandet.

  • Anden relevant erfaring. Vi lægger vægt på andre relevante aktiviteter, der har givet dig kompetencer i forhold til uddannelsen. Vi vægter erfaringerne på baggrund af dokumentation, og hvordan du beskriver dine kompetencer i din motiverede ansøgning.

  • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen. Gennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen kan indgå i den samlede vurdering af dine kvalifikationer. Se under uddannelsen i afsnittet "Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019"

  • Karakterer fra relevante gymnasiefag.  På nogle uddannelser lægger vi særlig vægt på karakterer. Se under uddannelsen i afsnittet "Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019"