Afslag på engelsk

Kære kvote 2-ansøger til engelsk

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På engelsk modtog vi 85 ansøgninger til 17 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du viste motivation for at studere på uddannelsen og har søgt viden om den, fx fra besøg på Åbent Hus eller via deltagelse i studerende for en dag

  • om din ansøgning var velskrevet, velformuleret og godt struktureret

  • om du viste passion og motivation for uddannelsen.

I den samlede vurdering:

  • om du har været på et længere relevant udlandsophold (ikke kun 1 uge i England)

  • om du har relevant erhvervserfaring

  • om du har gode sproglige kompetencer i engelsk

  • om du har taget forskellige forberedende kurser i engelsk.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.

Vil du tale med en studievejleder?
Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.