Afslag på europæisk etnologi

Kære kvote 2-ansøger til europæisk etnologi

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På europæisk etnologi modtog vi 38 ansøgninger til 7 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du viste motivation for at studere på uddannelsen og på universitetet i det hele taget

  • om din ansøgning var velskrevet, velformuleret og godt struktureret

I den samlede vurdering:

  • om du har søgt viden om uddannelsen, fx fra besøg på Åbent Hus, eller har talt med studievejledningen

  • om du har relevante erfaringer fra enten arbejde, anden uddannelse eller frivilligt arbejde, som du kunne sætte i relation til det at studere på uddannelsen.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.

Vil du tale med en studievejleder?
Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.