Afslag på farmaci

Kære kvote 2-ansøger til farmaci

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På farmaci modtog vi 200 ansøgninger til 24 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om din ansøgning var formuleret tydeligt, reflekteret og fokuseret mod farmaci med kendskab til studiet, dets indhold og bredde

  • om du reflekterede over dine allerede opnåede erfaringer og kompetencer, og hvordan de kunne være relevante på farmacistudiet

  • om du fortalte om din motivation for studiet, fremviste dit engagement og din lyst til fordybelse, viste udvalget din interesse for lægemidler og delte dine tanker omkring din erhvervsfremtid med udvalget.


I den samlede vurdering:

  • om du har gode karakterer i relevante gymnasiefag eller i supplering af Matematik A, Kemi A og B samt i Biologi A

  • om du har erfaring fra dele af relevant uddannelse og job såsom farmakonom, laborant, sygeplejerske eller en naturvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig uddannelse

  • om du har relevant erhvervserfaring fra fx apotek, hospital eller lægemiddelindustrien

  • om du dokumenterede studiepotentiale og selvstændighed fra nyere supplering, studier og/eller anden erfaring

  • om du viste engagement og interesse for uddannelsen, fx fra studieophold i udlandet, frivillig relevant praktik eller deltagelse i aktiviteter (fx Åbent Hus eller studerende for en dag).

Hvis du blev student efter 15. marts:

  • om du havde uploadet dokumentation for foreløbige gymnasiale resultater, så udvalget kunne danne sig et indtryk af dig som studerende.

Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 


Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.