Afslag på filosofi

Kære kvote 2-ansøger til filosofi

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På filosofi modtog vi 87 ansøgninger til 7 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om din ansøgning var velstruktureret, fokuseret og velargumenteret

  • om din motivation for at ville studere på uddannelsen var fagligt begrundet

  • om du viste kendskab til filosofi som akademisk disciplin.

I den samlede vurdering:

  • om du viste kendskab til uddannelsens indhold, fx fordi du har besøgt Åbent Hus, læst studieordningen eller talt med studievejledere/studerende. Udvalget så også gerne, at du fortalte, hvad du i din research lærte om uddannelsen.

  • om du viste kendskab til og forståelse for filosofifagets særlige kendetegn, fagindhold og arbejdsformer.

  • om du fortalte om dit studiepotentiale og sandsynligheden for, at du ville fuldføre uddannelsen, fx fordi du havde andre studieerfaringer eller gode resultater i relevante fag.

  • om du reflekterede over, hvad det vil sige at være studerende på en universitetsuddannelse.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.