Afslag på folkesundhedsvidenskab

Kære kvote 2-ansøger til folkesundhedsvidenskab

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På folkesundhedsvidenskab modtog vi 73 ansøgninger til kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du i ansøgningen fremviste grundige refleksioner over dine kompetencer fra dine erfaringer fra jobs, udlandsophold, SRP og eventuel uddannelse, og om du reflekterede over, hvad disse erfaringer gør dig til, og hvem du er

  • om du koblede dine erfaringer og kompetencer til selve uddannelsen og til tiden efter endt uddannelse, herunder om du beskrev, hvad du vil med uddannelsen på folkesundhedsvidenskab

  • om din ansøgning var formuleret klart og afspejlede, at du kan lide at skrive opgaver, og om du tydeliggjorde dit studiepotentiale ved fx at mestre god skriftlighed og udpege andre forudsætninger for at være en god studerende på folkesundhedsvidenskab.

I den samlede vurdering:

  • om udvalget kunne se en sammenhæng i dine forberedelser, fx deltagelse i målrettede relevante kvote 2-aktiviteter, Åbent Hus og studerende for en dag på uddannelsen og samtaler med studievejledningen på folkesundhedsvidenskab

  • om du har gode resultater fra fx nyere studierelevante kurser og eventuel anden relevant videregående uddannelse, som du brugte til at fortælle om din studieparathed, samt at du viste engagement fra fx råd og udvalg

  • om du har erfaringer fra erhvervsarbejde og frivilligt arbejde inden for social- og sundhedssektoren/folkesundhedsvidenskab (ikke pædagogisk arbejde)

  • om du kunne sætte dine kompetencer i forhold til sundhed i et større samfundsmæssigt perspektiv

  • om du har deltaget i andre relevante aktiviteter, heriblandt fx relevant højskoleophold, og reflekterede over dit engagement i foreningslivet.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.