Afslag på forhistorisk arkæologi

Kære kvote 2-ansøger til forhistorisk arkæologi

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På forhistorisk arkæologi modtog vi 24 ansøgninger til 3 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om din ansøgning fremstod reflekteret og gennemarbejdet, og om du havde vedlagt et CV

  • om din ansøgning var velskrevet og godt struktureret

  • om din motivation for at læse på uddannelsen var fagligt begrundet.

I den samlede vurdering:

  • om du viste kendskab til uddannelsens indhold og opbygning, fx fordi du har besøgt Åbent Hus, læst studieordningen eller talt med studievejledere/studerende.

  • om du forklarede, hvordan dine tidligere erfaringer ville hjælpe dig til at blive en god studerende fx ved at disponere din arbejdstid, tage ansvar for egen læring og gennemføre uddannelsen

  • om du fortalte om dit studiepotentiale og sandsynligheden for, at du ville fuldføre uddannelsen, fx på baggrund af andre studieerfaringer, gode resultater i relevante fag, relevante erfaringer med mere

  • om du beskrev dit mål med uddannelsen, og hvad du kunne/ville bruge den til.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.