Afslag på forsikringsmatematik

Kære kvote 2-ansøger til forsikringsmatematik

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På forsikringsmatematik modtog vi 57 ansøgninger til 7 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om ansøgningen var målrettet forsikringsmatematik og viste kendskab til uddannelsens indhold uden tomme floskler som fx ”matematik har altid fascineret mig”.

  • om du forholdt dig til matematikfaget som et universitetsstudie. Har du været væk fra matematik i en periode, lagde udvalget vægt på, at du forholdt dig til den udfordring, det vil være at studere matematik på universitetsniveau.

  • om du fremhævede erfaringer og kurser, der er relevante for forsikringsmatematik, og derigennem viste det, du har gjort for at kvalificere dig til uddannelsen.

I den samlede vurdering:

  • erhvervserfaring med analyse- og innovationsarbejde, undervisning/formidling af naturvidenskabelige emner i fx folkeskolen, arbejde i pensionskasser eller i programmeringsvirksomheder med analyse og logik.

  • relevant uddannelse som fx læreruddannelsen med linjefag i matematik, økonomi fra en erhvervsøkonomisk uddannelse (HA) og beståede fag på en længerevarende videregående naturvidenskabelig uddannelse med dokumenterede, gode resultater.

  • dokumenterede, gode resultater i Matematik A. Hos årets studenter vægtede det positivt, når udvalget kunne se gode standpunktskarakterer i Matematik A.

  • anden erfaring som fx underviser i matematik i lektiecafé på gymnasieniveau, fra UNF-Summercamp eller som deltager i Georg Mohr-konkurrencen.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.