Afslag på historie

Kære kvote 2-ansøger til historie

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På historie modtog vi 82 ansøgninger til 17 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om din motivation for at ville studere på uddannelsen var fagligt begrundet, og om du reflekterede over faget som helhed

  • om din ansøgning var velskrevet, velformuleret og godt struktureret

  • om dine refleksioner var velgennemtænkte.

I den samlede vurdering:

  • om du viste indsigt i og kendskab til uddannelsen, fx fra besøg på Åbent Hus, prøveundervisning eller studerende for en dag, ved at beskrive, hvad du lærte af det

  • om du viste kendskab til fagets studieordning

  • om du har haft relevant erhvervsarbejde.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.