Afslag på idræt og fysisk aktivitet

Kære kvote 2-ansøger til idræt og fysisk aktivitet

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På idræt og fysisk aktivitet modtog vi 143 ansøgninger til 27 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om din ansøgning var velformuleret og velargumenteret, og om uddannelsen var mere i centrum end dit personlige perspektiv

  • om du viste kendskab til uddannelsens kursusindhold og bredde, dens tværfaglighed og vekselvirkningen mellem teoretisk overbygning og praksiserfaring

  • om du viste refleksioner over dit studievalg, dine erfaringer og dine kvalifikationers betydning for din studieparathed

  • om du viste, at du har reflekteret over de kandidatuddannelser, der er mulige, og de karrieremuligheder, uddannelsen giver dig.

I den samlede vurdering:

  • om du har eller har haft relevant erhvervserfaring som underviser, træner eller med formidling, fx skiinstruktør, lærervikar i idræt, pædagog med ansvar for idrætsrelaterede projekter eller erfaring fra en professionel karriere inden for sport

  • om du viste indsigt i fagets tværfaglighed på baggrund af tidligere uddannelse, fx beståede dele af naturvidenskabelige videregående uddannelser eller dele af idrætsrelaterede uddannelser.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.