Afslag på kommunikation og it

Kære kvote 2-ansøger til kommunikation og it

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På kommunikation og it modtog vi 88 ansøgninger til 9 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om din ansøgning var velskrevet, velformuleret og godt struktureret 

  • om du viste forståelse for uddannelsens tværfaglighed og skrev om både kommunikationsdelen og it-delen

  • om du viste interesse og engagement for studielivet og tidligere har været fx studenterpolitisk aktiv

I den samlede vurdering:

  • om du viste særligt engagement fx ved at besøge Åbent Hus, tale med studerende fra uddannelsen og læse fagets studieordning.

  • om du har relevant erhvervserfaring fra it-verdenen, medier eller design

  • om du har konkrete faglige kompetencer fra fx arbejdet med specifikke programmer eller fra tidligere uddannelse

  • om din studieegnethed og vilje til at prioritere uddannelsen fremstod klart.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.