Afslag på kunsthistorie

Kære kvote 2-ansøger til kunsthistorie

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På kunsthistorie modtog vi 80 ansøgninger til 7 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om din ansøgning var velskrevet, velformuleret og godt struktureret

  • om du havde realistiske forestillinger om uddannelsen og studielivet

I den samlede vurdering:

  • om du havde sat dig godt ind i uddannelsen og søgt viden om den, fx fra besøg på Åbent Hus

  • om du har erfaring med akademisk arbejde og kunne relatere dette til uddannelsen

  • om du har haft relevant erhvervsarbejde.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.