Afslag på landskabsarkitektur

Kære kvote 2-ansøger til landskabsarkitektur

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På landskabsarkitektur modtog vi 33 ansøgninger til 24 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du viste kendskab til uddannelsens indhold som en designuddannelse, og om du viste lyst til og forståelse for den skabende proces

  • om du reflekterede over, hvilken betydning landskabsarkitektur kan have for samfundet

  • om du tydeliggjorde sammenhængen mellem din motivation for landskabsarkitektur og dine aktiviteter, initiativer og dit arbejde

  • om du reflekterede over faglige relevante erfaringer fra uddannelse, arbejde, praktik eller andet

  • om du viste parathed til at omdanne interesse for natur-, økologi-, plante- og jordbundsfaglighed til landskabsarkitektur

  • om du viste personlig drivkraft, der kombinerer det skabende med empati og interesse for mennesker, materialer, natur og planter.

I den samlede vurdering:

  • arbejde inden for design og arkitektur

  • længerevarende udlandsophold med frivilligt arbejde eller uddannelse inden for landskabsarkitektur eller bydesign

  • anden erfaring fra fx kunsthøjskole, tegnekurser eller politisk og organisatorisk arbejde.

Ovenstående tre punkter blev vægtet særligt positivt, når du koblede dine erfaringer til uddannelsens indhold i den motiverede ansøgning.

Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.