Afslag på medicin

Kære kvote 2-ansøger til medicin
Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På medicin modtog vi 1461 ansøgninger til 64 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om den var kort, velstruktureret og overskuelig, når du fortalte om din studieegnethed og reflekterede over dine kompetencer i forhold til studiets indhold.

  • om du forholdt dig realistisk til medicinfaget og karakteren af det arbejde, der følger både under og især efter studiet. Drømme og ønsket om at arbejde med mennesker er ikke nok i sig selv.

  • om du begrundede eventuelle studieskift eller forklarede, hvordan du bedre kan opnå gode resultater nu end i tidligere uddannelsesprocesser.

I den samlede vurdering:

  • om du fremviste studiepotentiale og virkede målrettet i dine kvote 2-aktiviteter, herunder også fra elitesport og andre krævende fritidsinteresser

  • om du har foretaget nyere akademiske forberedelser fra suppleringskurser, forskning eller dele af videregående uddannelse med gode resultater

  • om du har erfaringer fra relevant sundhedsfagligt arbejde - lønnet såvel som ulønnet (frivilligt), som du relaterede til studiet og arbejdet som læge

  • om dit CV var fuldkomment (især som voksen), overskueligt og fortalte os, hvem du er, og hvad du har med dig

  • om et eventuelt udlandsophold var inden for sundhedssektoren og varede minimum 2 måneder, samt om du beskrev dine kompetencer fra opholdet i forhold til medicinstudiet

  • om du fortalte om dine sundheds- og naturvidenskabelige kompetencer, fx fra lignende uddannelser, forskning eller arbejde, og reflekterede over, hvordan disse ville komme dig til gode på medicinstudiet eller i lægevirket.


Nye regler i kvote 2 fra næste år

Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.