Afslag på Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)

Kære kvote 2-ansøger til Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På uddannelsen modtog vi 27 ansøgninger til 15 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du viste motivation for at studere på uddannelsen

  • om din ansøgning var velskrevet, velformuleret og godt struktureret

  • om fokus i din motiverede ansøgning var på uddannelsen og ikke på personlige forhold.

I den samlede vurdering:

  • om du har søgt viden om uddannelsen, fx fra besøg på Åbent Hus

  • om du viste kendskab til studieordningen

  • om du har været på ophold i Mellemøsten, især i forbindelse med fx arbejde, sprogstudier eller frivilligt arbejde

  • om du har haft relevant arbejde eller frivilligt arbejde i Danmark

  • om du har taget kurser med fagligt indhold, som er relevant for den faglige retning på uddannelsen.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.

Vil du tale med en studievejleder?
Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.