Afslag på molekylær biomedicin

Kære kvote 2-ansøger til molekylær biomedicin

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På molekylær biomedicin modtog vi 92 ansøgninger til 7 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du viste kendskab til uddannelsens indhold

  • om dit ægte engagement skinnede igennem, og om du viste entusiasme for uddannelsen som en forskningsuddannelse

  • om du viste selvstændighed gennem valg af aktiviteter, fx udlandsophold med relevant uddannelse eller frivilligt arbejde

  • om du koblede egne erfaringer til indholdet i uddannelsen i molekylær biomedicin.

I den samlede vurdering:

  • om du har bestået dele af relevant uddannelse inden for naturvidenskab, fx bachelor i medicin

  • om du viste overskud og overblik, fx demonstreret gennem kurser med biomedicinsk relevans fra udenlandsk universitet

  • om du har opnået gode karakterer i Matematik og de øvrige naturvidenskabelige fag på gymnasialt niveau

  • om du har opsøgt viden om uddannelsen, fx gennem deltagelse i studerende for en dag og Åbent Hus.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.