Afslag på odontologi

Kære kvote 2-ansøger til odontologi

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På odontologi modtog vi 417 ansøgninger til 10 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du viste kendskab til studiet, dets struktur samt arbejdspresset og relaterede dine erfaringer fra dit liv, erhverv, uddannelse eller frivillige aktiviteter til studiet

  • om du målrettede din motiverede ansøgning mod odontologi og ikke mod andre uddannelser og i øvrigt forklarede ikkefokuserede aktiviteter, eventuelt studieskifte eller uddannelsesorlov

  • om du gav os et fuldstændigt og overskueligt CV, der fortalte os om hele dig - om hvem du er, om din baggrund, og om hvordan du kan bruge dine erfaringer herfra som studerende på uddannelsen.

I den samlede vurdering:

  • om du har deltaget i studiefokuserede kvote 2-aktiviteter og opfylder flere af vurderingskriterierne til kvote 2. Det er ikke nok med en relevant uddannelse.

  • om du har gode resultater/karakterer i de adgangsgivende fag eller fra nyere uddannelseselementer fra fx videregående studier.

  • om du er eller har været eliteidrætsudøver, aktivt musikudøvende eller har andre krævende fritidsinteresser, som stiller krav til finmotoriske evner, og om du beskrev, hvordan det har givet dig studiekompetencer.

  • om du viste refleksion over odontologi som akademisk disciplin ved fx at beskrive, hvorfor du ønsker en akademisk uddannelse frem for andre uddannelser. Det er ikke nok i sig selv at ville arbejde med mennesker.

  • om du eventuelt har haft sundhedsfagligt relevant arbejde på fx tandklinik eller hos frivillige tandsundhedsorganisationer.

  • om et eventuelt udlandsophold var inden for odontologisk område, og om du beskrev dine kompetencer derfra og fra et eventuelt højskoleophold i forhold til odontologistudiet.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.