Afslag på pædagogik

Kære kvote 2-ansøger til pædagogik

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På pædagogik modtog vi 83 ansøgninger til 14 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om din ansøgning var velskrevet, velformuleret og godt struktureret

  • om du satte dine eventuelle erfaringer med pædagogisk praksis i forbindelse med uddannelsens indhold og formål.

I den samlede vurdering:

  • om du havde indsigt i og forståelse for uddannelsen, fx fra besøg på Åbent Hus, og om du kunne svare på, hvad du lærte af det

  • om du har været på længere rejser eller højskoleophold

  • om du har haft frivilligt arbejde

  • om du har haft relevant erhvervsarbejde

  • om du fx fortalte, hvordan erfaringer og udfordringer i forbindelse med tidligere videregående uddannelse konkret har bidraget til at gøre dig studieparat.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.