Afslag på psykologi

Kære kvote 2-ansøger til psykologi

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På psykologi modtog vi 957 ansøgninger til 48 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om din motiverede ansøgning var velskrevet og velstruktureret, fx ved brug af underafsnit, og med fokus på uddannelsen i psykologi på KU og på dit potentiale som studerende på uddannelsen

  • om din motivation hovedsageligt var fagligt begrundet og fremgik klart samt reflekteret og med et blik for hele studiets bredde og opbygning

  • om du bragte dine kvalifikationer i spil ud fra dit kendskab til uddannelsen i psykologi på KU, fx ved at reflektere over dine erfaringer og koble dem til studiet

  • om du reflekterede over psykologi som akademisk videnskab, herunder fx praksis og forskning.

I den samlede vurdering:

  • om du har haft relevant erhvervsarbejde, hvor du i din motiverede ansøgning reflekterede over, hvorfor det kunne gavne dig som studerende. Relevant erhvervsarbejde kunne fx være som forskningsassistent, organisatorisk arbejde af væsentligt omfang, ledelseserfaring på højt niveau med mere.

  • om du har studieerfaring, fx fra en beslægtet videregående uddannelse bestået med gode resultater.

  • om du har lavet en frivillig indsats, der viser engagement, samfundsinteresse og nysgerrighed over for det psykologiske felt.

  • om din interesse for psykologi som akademisk disciplin har resulteret i konkrete handlinger og aktiviteter for at forbedre din mulighed for optag i kvote 2 - særligt, hvis du har søgt over flere år.

  • om du fortalte i din motiverede ansøgning, hvordan dit ønskede læringsudbytte ville kunne indfries på psykologi på KU, hvis du er studerende på en anden, igangværende uddannelse.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.