Afslag på samfundsfag

Kære kvote 2-ansøger til samfundsfag

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På samfundsfag modtog vi 68 ansøgninger til 5 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du havde en velskrevet og velstruktureret ansøgning, hvor du viste kendskab til uddannelsen, og hvor din motivation for netop samfundsfag på KU (og ikke andre lignende uddannelser) fremgik klart og velbegrundet

  • om du var god til at koble dine erfaringer og relevansen af dem til det at være studerende på samfundsfag

  • om du havde skrevet om dine overvejelser med hensyn til tilvalgsfag, fx om samspillet mellem tilvalgsfaget og samfundsfag

  • om du var bevidst om uddannelsens muligheder og dine mål med uddannelsen, fx job.


I den samlede vurdering:

  • om du gennem dine aktiviteter har vist indsigt i og forståelse for, at samfundsfag sigter mod beskæftigelse inden for formidling, fx som gymnasielærer

  • om du har haft erhvervsarbejde, som du kunne argumentere for værdien af i forhold til dit mål med at læse samfundsfag, fx arbejde som lærervikar og andre formidlingsopgaver, hvis du gerne vil være gymnasielærer

  • om du har lavet frivillige, ulønnede aktiviteter, der har underbygget din interesse for samfundsfag og viser engagement, nysgerrighed og samfundssind - fx højskoleophold med politisk/samfundsfagligt indhold, frivilligt politisk arbejde og andre organisatoriske erfaringer fra fx NGO-arbejde

  • om du har studieerfaring fra en videregående uddannelse med gode resultater og/eller gode karakterer i relevante gymnasiefag.

Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.