Afslag på sociologi

Kære kvote 2-ansøger til sociologi
Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På sociologi modtog vi 183 ansøgninger til 12 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du havde en velskrevet og velstruktureret ansøgning, hvor du viste indblik i uddannelsen, og hvor din motivation for netop sociologi på KU fremgik klart og velbegrundet ved fx at bringe personlige erfaringer i spil

  • om du var god til at koble dine erfaringer og relevansen af dem til det at være studerende på sociologi

  • om din ansøgning var målrettet sociologistudiet og viste et stort kendskab til uddannelsens opbygning

  • om du var bevidst om uddannelsens fremtidsmuligheder og dine mål med uddannelsen.

I den samlede vurdering

  • om din interesse for sociologi kan ses i valget af dine aktiviteter

  • om du har lavet frivilligt ulønnet arbejde, der har vækket og styrket din faglige interesse for sociologi og har givet dig indblik i samfundsforhold og samfundsmæssige strukturer og måske endda erfaring med sociologiske metoder som interviews

  • om du har haft lønnet erhvervserfaring, som du bragte i spil i din motiverede ansøgning ved fx at skrive om, hvordan dine erhvervserfaringer har vækket og styrket din faglige interesse for sociologi

  • om du har studieerfaring fra videregående uddannelse med gode resultater og/eller gode karakterer i relevante gymnasiefag

  • om du beskrev, hvorfor du gerne vil læse sociologi, hvis du har læst på en anden videregående uddannelse tidligere.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.