Afslag på statskundskab

Kære kvote 2-ansøger til statskundskab

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På statskundskab modtog vi 245 ansøgninger til 28 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du havde en velskrevet og velstruktureret ansøgning, hvor du viste indsigt i uddannelsen, og hvor din motivation for netop statskundskab på KU fremgik klart og velbegrundet

  • om du var god til at koble dine erfaringer og relevansen af dem til det at være studerende på statskundskab

  • om du viste bred samfundsinteresse og engagement

  • om du var bevidst om uddannelsens muligheder og dine mål med uddannelsen, fx job.

I den samlede vurdering:

  • om din interesse for statskundskab kan ses i valget af dine aktiviteter, du har beskrevet.

  • om du har haft relevant erhvervsarbejde, hvor du koblede dine erfaringer til uddannelsen i din motiverede ansøgning, fx lønnet politisk arbejde, hvor du har haft en ledende/koordinerende rolle, arbejde i NGO, ledelseserfaring på et relativt højt niveau fra fx politiet eller militæret eller arbejde i offentlig forvaltning.

  • om du beskrev frivillige, ulønnede aktiviteter, så de viste samfundsengagement, der gjorde dem relevante for studiet - fx højskoleophold, frivilligt politisk eller socialt arbejde med tyngde fra fx velgørende NGO’er.

  • om du har haft et relevant, længerevarende udlandsophold med relevant studie eller arbejde (lønnet eller frivilligt), der afspejler et internationalt samfundsengagement.

  • om du har studieerfaring fra en videregående uddannelse med gode resultater og/eller gode karakterer i relevante gymnasiefag.Nye regler i kvote 2 fra næste år

Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.