Afslag på tandplejer

Kære kvote 2-ansøger til tandplejer

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På tandplejer modtog vi 231 ansøgninger til 40 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om du præsenterede dig selv, fagligt begrundede din motivation for at ville studere på tandplejeruddannelsen, og om du viste et tydeligt kendskab til studiets indhold og opbygning

  • om du beskrev, hvad du ønsker at bruge uddannelsen til i fremtiden

  • om du viste studiepotentiale ved at beskrive, hvorfor du er egnet til uddannelsen og kan gennemføre den.

I den samlede vurdering:

  • dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen og dine karakterer i de specifikke adgangskrav på gymnasialt niveau

  • om du har arbejdserfaring samt uddannelse inden for det sociale, pædagogiske og/eller sundhedsrelaterede område

  • om du fra dine udlandsophold har relevant uddannelses- eller erhvervserfaring

  • om du har gode sprogkundskaber, især engelsk.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.