Afslag på teater- og performancestudier

Kære kvote 2-ansøger til teater- og performancestudier 

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På teater- og performancestudier modtog vi 44 ansøgninger til 7 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.

Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Vi foretog først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelagde vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier. Vi forelagde cirka tre gange så mange ansøgninger, som der var studiepladser på uddannelsen.

Dét lagde det faglige udvalg særligt vægt på i 2019

I den motiverede ansøgning:

  • om din ansøgning var velskrevet, velformuleret og godt struktureret.

  • om din motivation for at ville studere på uddannelsen var fagligt begrundet.

  • om du forholdt dig til uddannelsens akademiske discipliner. Nogle ansøgere opfattede fejlagtigt uddannelsen som overvejende praksisorienteret.


I den samlede vurdering:

  • om du viste kendskab til uddannelsens indhold, fx fordi du har besøgt Åbent Hus, læst studieordningen eller talt med studievejledere/studerende

  • om du fortalte overbevisende om dit studiepotentiale og sandsynliggjorde, at du ville afslutte uddannelsen, fx fordi du har andre studieerfaringer eller gode resultater i relevante fag

  • om du fortalte om dit formål med at studere på uddannelsen - hvad du ville bruge uddannelsen til

  • om du fortalte, hvordan din erhvervserfaring er relevant for uddannelsen

  • at du ikke forvekslede teater- og performancestudier med Scenekunstskolen eller andre skuespiluddannelser.

Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.