Afslag på veterinærmedicin


Kære kvote 2-ansøger til veterinærmedicin

Vi kunne desværre ikke tilbyde dig en studieplads i kvote 2 i år.

På veterinærmedicin modtog vi 470 ansøgninger til 96 kvote 2-pladser ved optagelsen 2019. Vi har derfor måttet give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere.


Sådan vurderede vi din ansøgning i kvote 2
Alle ansøgere, der opfyldte adgangskravene til veterinærmedicin, blev inviteret til en multiple choice-test. Multiple choice-testen bestod af 85 spørgsmål med 4 svarmuligheder til hvert spørgsmål. Hvert spørgsmål havde kun ét korrekt svar, og et forkert svar i testen blev trukket fra den samlede score. Af de 352 ansøgere, der kunne deltage i multiple choice-testen, blev ansøgere med de 183 bedste besvarelser indkaldt til interview. Scoren varierer fra år til år og kendes først, efter testen er afholdt. Årets score var: 18 point.

Var du blandt de ansøgere, der ikke blev indkaldt til interview, blev din ansøgning behandlet i kvote 1, såfremt du opfyldte adgangskravene til veterinærmedicin.

De ansøgere, der blev indkaldt til interview, fik mulighed for at indlevere en kort levnedsbeskrivelse, som interviewpanelet kunne benytte i forbindelse med samtalen. Interviewpanelet modtog ikke dokumentation og bilag til levnedsbeskrivelsen.

På baggrund af din score ved multiple choice-testen og din præstation ved interviewet blev der beregnet en samlet score. Scoren fra multiple choice-testen vægtede 1/3, mens bedømmelsen af interviewet vægtede 2/3 i forhold til den endelige score.

Interviewpanelet bestod af en underviser og en studerende fra veterinærmedicin samt en repræsentant fra Den Danske Dyrlægeforening. Hvert interview varede cirka 20 minutter.

Den samlede vurdering tog udgangspunkt i syv kvote-2-kriterier.

Interviewpanelet lagde særligt vægt på:

  • din motivation og dit studiepotentiale, fx om du gjorde dig overvejelser om, hvordan du ønsker at indgå som studerende på veterinærmedicin

  • studiestil, fx evnen til at kunne blive ved, indtil du kan noget udenad, erfaring med at arbejde projektorienteret og erfaring med at håndtere kriser

  • bredt kendskab til det veterinære område, fx kendskab til uddannelsens bredde og forløb, kendskab til beskæftigelsesområderne - også for de cirka 40-50 % af dyrlægerne, som ikke arbejder i praksis, og at du aktivt har søgt viden om området

  • erfaring med og kendskab til flere dyrearter, herunder den daglige pasning, pleje og fodring, kendskab til de mest almindelige sygdomme

  • erfaringer fra andre erhverv inden for det veterinære beskæftigelsesområde, fx fødevareorganisationer, biomedicinsk industri eller forskningsinstitutioner.


Nye regler i kvote 2 fra næste år
Hvis du vil søge i kvote 2 igen i 2020, skal du ikke længere skrive en motiveret ansøgning og et CV.
Læs om de nye regler i kvote 2 fra 2020.


Vil du tale med en studievejleder?

Kontakt os her, hvis du vil snakke med en studievejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Se svarene på de mest stillede spørgsmål lige nu.