Motiveret ansøgning – Københavns Universitet

Motiveret ansøgning

En motiveret ansøgning er en tekst, hvori du præsenterer dine kvalifikationer og din motivation for at søge om optagelse på uddannelsen. I den motiverede ansøgning skal du fagligt begrunde din motivation, dit uddannelsesvalg, og hvordan dine tidligere relevante erfaringer kan bruges på uddannelsen. Den motiverede ansøgning peger fremad, mens dit CV er bagudrettet.

Den motiverede ansøgning bruger vi bl.a. til at vurdere din evne til at koble relevansen af dine erfaringer og kvalifikationer til uddannelsen. Vi lægger også vægt på, at du har kendskab til uddannelsens fagindhold og struktur. Det har derfor stor betydning, hvad du vælger at fremhæve i din motiverede ansøgning, og hvordan du formidler dine overvejelser om dit uddannelsesvalg.

Retningslinjer for motiveret ansøgning

En motiveret ansøgning er personlig, og derfor er der ingen facitliste for, hvordan du skriver en god ansøgning. Af samme grund viser vi ikke eksempler på en motiveret ansøgning men anbefaler, at du følger vores retningslinjer:

 • Den må fylde 1-2 sider a 2.400 tegn inkl. mellemrum (maks. 4.800 tegn i alt).
 • Den skal skrives på dansk, norsk eller svensk.
 • Den skal være gennemarbejdet og velskrevet uden stave- og grammatiske fejl.
 • Den skal være målrettet én uddannelse.

Søger du optagelse på mere end én uddannelse i kvote 2, skal du lave en motiveret ansøgning for hver af de uddannelser, du søger om optagelse på. Du skal være opmærksom på, at de kompetencer du fremhæver i din motiverede ansøgning skal stemme overens med dit CV og din dokumentation.

Når du skriver en motiveret ansøgning, skal du grundigt overveje indholdet. Disse huskeregler er gode at følge:

 • Det er uddannelsen og ikke dig selv, der skal være i centrum.
 • Du skal beskrive dine kvalifikationer og erfaringer og forklare relevansen i forhold til den søgte uddannelse.
 • Du skal forklare, hvad du vil med den søgte uddannelse.
 • Du skal beskrive din faglige motivation for at vælge lige præcis den uddannelse. Dvs. hvorfor uddannelsen er fagligt spændende, eller hvorfor du gerne vil optages på den.
 • Du skal beskrive, hvilke erfaringer der gør dig i stand til at gennemføre uddannelsen. Dvs. du skal argumentere for dit studiepotentiale.
 • Du skal vise kendskab til uddannelsen. Dvs. det du skriver, skal afspejle, at du har sat dig ind i uddannelsens faglige indhold og struktur.
 • Du skal fokusere på det vigtigste og udelade forhold du mener, er mindre relevante.

Kom godt i gang med din motiverede ansøgning

Med støtte i dit CV kan du kortlægge dine kompetencer sådan her:

 1. Skriv ned hvilke erfaringer og kompetencer du har fået af hver enkelt aktivitet på dit CV.

 2. Omsæt de mest relevante erfaringer og kompetencer til argumenter, som du kan bruge i din motiverede ansøgning. Dvs. forklar, hvorfor dine erfaringer og kompetencer er relevante, og hvorfor de gør dig til en god studerende på den uddannelse, du søger optagelse på.

 3. Sammenlign det du har skrevet ned med de 7 vurderingskriterier i kvote 2. Tænk over hvilke erfaringer, der er mest relevante i forhold til den uddannelse, du søger optagelse på.


Hvis du opdager, at der er ét eller flere af de 7 vurderingskriterier, du ikke kan skrive noget inden for, vil næste skridt være at du laver en plan for, hvordan du kan få en aktivitet på dit cv, der opfylder kriteriet.

Kom godt i gang med din motiverede ansøgning med disse hjælpespørgesmål. Det er spørgsmål, vi anbefaler, du som minimum skal svare på i ansøgningen.