Ny kvote 2 fra 2020

Kvote 2 er for dig, der er usikker på, om dit eksamensgennemsnit er højt nok til at blive optaget i kvote 1. Her skal du deltage i en kvote 2-prøve og et mundtligt eller skriftligt interview.

Du skal opfylde alle adgangskrav til uddannelsen for at kunne blive optaget i kvote 2. Dog behøver du ikke at opfylde karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit for at deltage i kvote 2-prøven. Resultaterne fra din kvote 2-prøve viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0.

Ansøgningsfrist: 15. marts kl 12.

Hvis du vil søge om optagelse både i kvote 1 og kvote 2, skal du kun søge én gang og inden 15. marts kl. 12.

Optagelse i kvote 2

Når du søger om optagelse i kvote 2 på Københavns Universitet fra 2020, skal du deltage i:

  1. En kvote 2-prøve
  2. Et mundtligt eller skriftligt interview

Kvote 2-prøven består af en sproglig og en matematisk-logisk del og er ens for alle ansøgere. De ansøgere, der opnår de bedste resultater i kvote 2-prøven, går videre til et interview.

Interviewet kan enten være skriftligt eller mundtligt. Det afhænger af, hvilken uddannelse du søger om optagelse på.

Det skriftlige interview foregår samme dag i forlængelse af kvote 2-prøven, mens det mundtlige interview foregår en anden dag.