Ny kvote 2 fra 2020 – Københavns Universitet

Ny kvote 2 fra 2020

Københavns Universitet indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020. De nye regler betyder, at du skal deltage i en kvote 2-prøve, når du søger i kvote 2. Reglerne træder i kraft 1. februar 2020.

Kvote 2-prøven 

Når du fra optagelsen 2020 søger i kvote 2, inviterer Københavns Universitet dig til en optagelsesprøve, der tester dit studiepotentiale og dine faglige færdigheder.

1. februar 2018 varslede Københavns Universitet, at kvote 2-prøven også ville indeholde en adgangsprøve, hvis Københavns Universitet opnåede ministeriets tilladelse til det. Ministeriet har nu meddelt Københavns Universitet, at en tilladelse kræver en ændring af universitetsloven. Ministeriet er derfor ved at undersøge mulighederne for en sådan ændring.

Hvis Folketinget efterfølgende vedtager ændringen, vil kvote 2-prøven indeholde en adgangsprøve som erstatter karakterkravet på 6,0 i kvote 2 fra 2020. Karakterkravet vil stadig være gældende i kvote 1. Det betyder, at du kan søge om optagelse i kvote 2, selvom du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1. Hvis Folketinget ikke vedtager en ændring af universitetsloven vil karakterkravet stadig gælde i begge kvoter også fra 2020.

Vurdering og prioritering af din ansøgning

Hvis du består adgangsprøven, og din besvarelse af optagelsesprøven er blandt de bedste besvarelser, går din ansøgning videre til en samlet vurdering, hvor vi prioriterer din ansøgning blandt de øvrige ansøgere.

Vi foretager den samlede vurdering og prioritering med udgangspunkt i din besvarelse af optagelsesprøven og enten en motiveret ansøgning eller en samtale. Om du skal skrive en motiveret ansøgning eller til samtale varierer fra uddannelse til uddannelse, og er endnu ikke afklaret.

Hvad indgår i vurderingen?

I den samlede vurdering og prioritering af din ansøgning inddrager vi følgende 6 kriterier:

  • Studiepotentiale
  • Faglige færdigheder
  • Faglig motivation
  • Kendskab til uddannelsen
  • Formidlingsevne
  • Karakterer fra den adgangsgivende eksamen

De 6 kriterier uddybes i 2019

Da kvote 2-prøven stadig er under udvikling, opdaterer vi løbende denne side.

Tid, sted og tilgængelighed

Du kan finde oplysninger om tid og sted på denne side senest 1. februar 2020, når optagelse.dk åbner for ansøgninger.

Prøvestedet vil være tilgængelig for svært gående og ansøgere i kørestol.

Særlige vilkår til kvote 2-prøven

Har du en eller flere funktionsnedsættelser, som du kan dokumentere, har du mulighed for at søge om særlige vilkår til prøven. Flere informationer opdateres på denne side senest 1. februar 2020.

Læs mere om muligheder for særlig støtte for studerende på KU.