Relevant erhvervserfaring – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Kvote 2 > Relevant erhvervserfaring

Eksempler på relevant erhvervsarbejde

Dette er ikke en facitliste! Der findes mange erhverv og typer af job, der kan være relevante i forhold til den uddannelse, du søger ind på. Vi har ikke kendskab til alle jobtyper, så vi kan også lære noget af dig, hvis du argumentere for relevansen af dit arbejde.

Uddannelsesområde

Relevant erhvervsarbejde

Sundhedsvidenskab:

 

 • Farmaci
 • Folkesundhedsvidenskab
 • It og sundhed
 • Medicin
 • Odontologi (tandlæge)
 • Tandplejer
 • Veterinærmedicin (dyrlæge)

 

 • Arbejde med patientkontakt
 • Arbejde inden for social-, sundheds- og omsorgssektoren
 • Arbejde i organisationer og forvaltning i offentlige institutioner (særligt folkesundhedsvidenskab)
 • Arbejde på apotek eller i lægemiddelindustrien (særligt farmaci)

 

Natur- og biovidenskab:

 

 • Biokemi
 • Biologi
 • Biologi-bioteknologi
 • Datalogi
 • Forsikringsmatematik
 • Fysiske fag
 • Fødevarer og ernæring
 • Geografi og geoinformatik
 • Geologi og geoscience
 • Husdyrvidenskab
 • Idræt
 • Jordbrugsøkonomi
 • Kemi
 • Landskabsarkitektur
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Molekylær biomedicin
 • Nanoscience
 • Naturressourcer
 • Skov- og landskabsingeniør

 

 • Laboratoriearbejde
 • Selvstændig virksomhed 
 • Undervisning og formidling af fagligt relevante emner
 • Arbejde fra bioteknologi-industrien (biologi-bioteknologi)
 • Programmering (datalogi)
 • Trænervirksomhed og andet idrætsrelateret erhvervsarbejde (idræt)
 • Arbejde med produktionsdyr (husdyrvidenskab)
 • Arbejde med områder inden for jordbrug og have-park 
 • Arbejde hos anlægsgardner, planteskoler, gartnerier, blomsterbutikker (landskabsarkitetktur)

 

Humaniora:

 

 • Audiologopædi
 • Dansk
 • Europæisl etnologi
 • Sprogfag fx spansk, eskimologi, asienstudier 
 • Film- og medievidenskab
 • Filosofi
 • Forhistorisk arkæologi
 • Historie
 • Informationsvidenskab
 • Lingvistik
 • Litteraturhistorie
 • Musikvidenskab
 • Religionsvidenskab
 • Retorik
 • Teatervidenskab

 

 

 • Erfaring med skriftlig kommunikation og formidling fx som anmelder, skribent, forfatter, korrekturlæser, studentermedhjælp, kontormedhjælper m.m.
 • Erfaring med mundtlig kommunikation og formidling, fx som oplægsholder, underviser, rådgiver m.m.
 • Projektorienteret arbejde
 • Arbejde, der har givet indblik i specifikt fagområde fx inden for et sprog- eller kulturområde.

Samfundsvidenskab:

 

 • Antropologi
 • Psykologi
 • Samfundsfag
 • Sociologi
 • Statskundskab
 • Økonomi

 

 • Arbejde inden for organisation og ledelse
 • Arbejde indenfor social- og sundhedssektoren samt pædagogisk arbejde (særligt sociologi)
 • Psykiatrien og andre områder med psykisk syge (særligt psykologi)
 • Undervisning og instruktion (særligt statskundskab og sociologi)
 • Arbejde, der har givet indblik i forhold, der er relevante for uddannelsen (særligt antropologi).
 • Politisk arbejde i organisationer m.m. (særligt antropologi og statskundskab)
 • Sagsbehandling, analyse, generelt arbejde med tal og lignende i finansiel institution, privat virksomhed eller offentlig institution (særligt økonomi)

 

 

Jura:

 

 • Jura

 

 • Sagsbehandlererfaring
 • Arbejde som politibetjent
 • Juridisk arbejde
 • Arbejde med brug af juridiske dokumenter, fx ejendomssalg/køb

 

Teologi:

 

 • Teologi

 

 • Erfaring med skriftlig kommunikation og formidling fx som anmelder, skribent, forfatter, korrekturlæser, studentermedhjælp, kontormedhjælper m.m.
 • Erfaring med mundtlig kommunikation og formidling, fx som oplægsholder, underviser, rådgiver m.m.
 • Projektorienteret arbejde
 • Arbejde, der har givet indblik i specifikt fagområde fx inden for et sprog- eller kulturområde