Relevant uddannelse – Københavns Universitet

Eksempler på relevant uddannelse

Uddannelsesområde

Relevant uddannelse

Sundhedsvidenskab:

 

 • Farmaci
 • Folkesundhedsvidenskab
 • It og sundhed
 • Medicin
 • Odontologi (tandlæge)
 • Tandplejer
 • Veterinærmedicin (dyrlæge)

 

 • Dele af lange videregående uddannelser inden for sundheds-, natur- og samfundsvidenskab 
 • Dele af mellemlang eller længere videregående uddannelse inden for det sundhedvidenskabelige eller samfundsvidenskablige område 
 • Uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsrelaterede område (særligt for tandplejer)

 

Natur- og biovidenskab:

 

 • Biokemi
 • Biologi
 • Biologi-bioteknologi
 • Datalogi
 • Forsikringsmatematik
 • Fysiske fag
 • Fødevarer og ernæring
 • Geografi og geoinformatik
 • Geologi og geoscience
 • Husdyrvidenskab
 • Idræt
 • Jordbrugsøkonomi
 • Kemi
 • Landskabsarkitektur
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Molekylær biomedicin
 • Nanoscience
 • Naturressourcer
 • Skov- og landskabsingeniør

 

 • Dele af mellemlang eller længerevarende videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige område
 • Matematik A (gælder uddannelserne datalogi, jordbrugsøkonomi, forsikringsmatematik, matematik, matematik-økonomi)
 • Bioteknologi og Biologi med gode resulater (biologi-bioteknologi)
 • Engelsk, Matematik og Biologi med gode resulater (landskabsarkitektur)
 • Matematik, Kemi og Fysik med gode resultater (alle uddannelser, der ikke allerede er nævn)

Humaniora:

 • Audiologopædi
 • Dansk
 • Europæisk etnologi
 • Sprogfag fx spansk, eskimologi, asienstudier 
 • Film- og medievidenskab
 • Filosofi
 • Forhistorisk arkæologi
 • Historie
 • Informationsvidenskab
 • Lingvistik
 • Litteraturhistorie
 • Musikvidenskab
 • Religionsvidenskab
 • Retorik
 • Teatervidenskab

 

 

 • Dele af mellemlang videregående uddannelse
 • Dele af længerevarende videregående uddannelse
 • Relevante supplerende kurser på gymnasialt niveau

Samfundsvidenskab:

 

 • Psykologi
 • Antropologi
 • Samfundsfag
 • Sociologi
 • Statskundskab
 • Økonomi

 

 • Dele af mellemlang videregående uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område
 • Dele af længerevarende videregående uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område
 • Forbedring af matematikresultat fra adgangsgivende eksamen eller tilsvarende/højere niveauer

 

 

Jura:

 

 • Jura

 

 • Dele af mellemlang videregående uddannelse inden for det sociale og juridiske område, fx socialrådgiver eller juridiske søfartsuddannelser
 • Dele af længerevarende videregående uddannelse

 

Teologi:

 

 • Teologi

 

 • Dele af mellemlang videregående uddannelse
 • Dele af længerevarende videregående uddannelse
 • Relevante supplerende kurser på gymnasialt niveau