Sådan søger du optagelse i kvote 2 – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Kvote 2 > Sådan søger du optagel...

Kvote 2 - frist 15. marts kl. 12

Kvote 2 er for dig, der opfylder alle adgangskrav til uddannelsen, men er usikker på, om dit eksamensgennemsnit er højt nok til at blive optaget.

Dit karaktergennemsnit skal være på mindst 6,0 uden hurtigstartsbonus. Derudover skal du have faglige kvalifikationer og erfaringer, der er relevante for uddannelsen. 

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge i kvote 2 med dispensation.

Din kvote 2-ansøgning og dit CV

For at søge om optagelse i kvote 2 skal din ansøgning indeholde

Mangler du fag for at opfylde adgangskravene, kan du tage et suppleringskursus.

Du bliver også vurderet i kvote 1, når du søger i kvote 2. Det sker automatisk, så du skal altså kun søge én gang og inden 15. marts kl. 12, hvis du vil søge i begge kvoter.

SE OGSÅ: Bliv klar til kvote 2.

7 kriterier i kvote 2

Vi foretager en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og dit studiepotentiale på baggrund af din motiverede ansøgning, dit CV og din dokumentation. Vurderingen sker ud fra 7 kriterier.

På  tandplejer og veterinærmedicin gælder der særlige regler. Se under uddannelsen, hvordan du søger i kvote 2.

De 7 vurderingskriterier

 • Motivation og studiepotentiale.  I din motiverede ansøgning skal din faglige motivation og dit studiepotentiale i forhold til uddannelsen fremgå tydeligt. Læs om den motiverede ansøgning.

 • Relevant erhvervsarbejde. Vi lægger vægt på, at du har relevant erhvervsarbejde. Fremhæv derfor, hvad der er relevant ved det pågældende arbejde. Værnepligt og barsel regnes også for relevant erhvervsarbejde. Se eksempler på relevant erhvervsarbejde her.

  Dokumentationen for erhvervsarbejde kan være en arbejdsgivererklæring fra optagelse.dk eller KU's aktivitetserklæring.

 • Relevant uddannelse. Vi lægger vægt på relevant uddannelseserfaring, som du dokumenterer med eksamensbevis eller karakterblad.
  Se eksempler på relevant uddannelseserfaring her.

 • Udlandsophold. Vi lægger vægt på relevant studie- eller erhvervserfaring (lønnet/ulønnet) i udlandet i en længerevarende periode. Vi ser på, hvad du har lavet i udlandet, det er ikke nok i sig selv at have opholdt sig i udlandet. Dokumentationen kan fx være kursusbevis, en arbejdsgivererklæring fra optagelse.dk eller KU's aktivitetserklæring.

 • Anden relevant erfaring. Vi lægger vægt på andre relevante aktiviteter, der har givet dig kompetencer i forhold til uddannelsen. Vi vægter erfaringerne på baggrund af dokumentation, og hvordan du beskriver dine kompetencer i din motiverede ansøgning. Dokumentationen kan fx være kursusbevis, højskolebevis eller en arbejdsgivererklæring fra optagelse.dk eller KU's aktivitetserklæring.

 • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen. Gennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen kan indgå i den samlede vurdering af dine kvalifikationer.

 • Karakterer fra relevante gymnasiefag.  På nogle uddannelser lægger vi særlig vægt på karakterer. Hvis ikke uddannelsen er nævnt på listen over relevante gymnasiefag, vægter vi andre kriterier højere.

Bemærk: Vi foretager ikke en ny kvote 2-vurdering, hvis du uploader ny dokumentation for relevante aktiviteter efter 15. marts.

Dokumentation for relevante aktiviteter 

Vi bruger din dokumentation, når vi vurderer, om vi kan optage dig i kvote 2. Det er derfor vigtigt, at du husker at dokumentere alle de relevante aktiviteter, du nævner i dit CV og/eller din motiverede ansøgning.

Dokumentation for uddannelseskvalifikationer
Når du dokumenterer uddannelseskvalifikationer, kan du gøre det med en studiejournal, eksamensbevis, eksamensudskrift eller karakterblad med oplysning om kursusniveau og antal ECTS-point eller credits alt efter, hvad der står på dit bevis.

Dokumentation for relevant arbejde
Når du dokumenterer lønnet arbejde eller frivilligt arbejde, kan du bruge vores aktivitetserklæring eller en arbejdsgivererklæring fra optagelse.dk. Du bestemmer selv, hvilken du bruger, og om du benytter den danske eller engelske version.


Kan du ikke bruge ovenstående erklæringer, skal du være opmærksom på, at din dokumentation skal indeholde de samme oplysninger som erklæringerne. Dvs. information om ansættelsesperiode, timeantal/uge samt en beskrivelse af dine arbejdsopgaver. Du kan altså også bruge erklæringer, du tidligere har fået udfyldt.

Søger du om optagelse på andre uddannelsesinstitutioner, anbefaler vi, at du sikrer dig, at de godtager KU's aktivitetserklæring, før du bruger den.

Ikke brugbar dokumentation:

-  Anbefalinger og lønsedler som dokumentation for erhvervsarbejde 
-  Flybilletter, visum eller passtempler som dokumentation for udlandsophold 

Dokumenterne indeholder ikke de informationer, vi skal bruge til at vurdere din ansøgning.

Læs, hvordan du dokumenterer din aktivitet, under de 7 kriterier.

Du skal sende din dokumentation via din ansøgning inden ansøgningsfristen for kvote 2. Vær opmærksom på, at vi ikke foretager en ny kvote 2-vurdering, hvis du uploader ny dokumentation for relevante aktiviteter efter ansøgningsfristen.

Sådan vurderer vi din ansøgning

Vores vurdering og udvælgelse af ansøgere i kvote 2 kan sammenlignes med den proces, der foregår ved en jobansættelse. Vi læser alle ansøgninger og den vedlagte dokumentation og udvælger de bedst kvalificerede ansøgere med de bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

I Uddannelsesservice foretager vi først en helhedsvurdering af din ansøgning og dine erfaringer på baggrund af 7 kvote 2-kriterier. De bedste ansøgninger forelægger vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretager den endelige vurdering. Vi forelægger cirka 3 gange så mange ansøgninger, som der er studiepladser på uddannelsen.