Spørgsmål & svar om kvote 2 – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Kvote 2 > Spørgsmål & svar om kv...

Spørgsmål & svar om kvote 2

Hvis du har læst reglerne for kvote 2, og stadig mangler svar på dine spørgsmål, finder du måske svarene her.

Hvad er forskellen på kvote 1 og 2?

Når du søger gennem kvote 1, bliver du udelukkende optaget på dit adgangsgivende gennemsnit. I kvote 2 optages du i stedet ud fra en motiveret ansøgning, et CV og dokumentation for aktiviteter ud fra universitetets 7 vurderingskriterier.

I kvote 2 kan også du søge om dispensation for kravet om en adgangsgivende eksamen. Alle ansøgere i både kvote 1 og 2 skal opfylde de samme adgangskrav for at komme i betragtning til en studieplads.

Når du søger optagelse via kvote 2, vil du automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis du har en adgangsgivende eksamen. Derfor skal du kun søge én gang, hvis du vil søge i begge kvoter.

Jeg skal rejse. Kan andre varetage min ansøgning imens?

Hvis du i en periode ikke er tilgængelig, kan du give fuldmagt til, at en anden person handler på dine vegne. Du skal have uploadet en fuldmagt inden d. 5. juli kl. 12, hvis nogen skal kunne hjælpe dig i forbindelse med din ansøgning, selvom du befinder dig langt væk fra telefon og netforbindelse.

Tæller mit gennemsnit i kvote 2?

Gennemsnittet af din adgangsgivende eksamen er et af de 7 vurderingskriterier i kvote 2, så derfor indgår det i den samlede vurdering af dig som kvote 2-ansøger.

Dit gennemsnit har dog mindre betydning jo ældre din eksamen er, og jo mere konkurrence, der er om kvote-2 pladserne på den uddannelse, du søger optagelse på.

Skal jeg også opfylde alle adgangskravene, når jeg søger i kvote 2?

Ja, uanset om du søger kvote 1 eller kvote 2, skal du opfylde samtlige adgangskrav til uddannelsen. Dvs. du skal både have en adgangsgivende gymnasial eksamen og opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen inden studiestart.

Læs om supplering af enkeltfag.
Læs om dispensation for karakterkrav.

Skal jeg bruge erklæring fra KU eller fra optagelse.dk?

Når du vil dokumentere lønnet og ulønnet arbejde, kan du selv vælge, om du vil bruge KU's aktivitetserklæring eller arbejdsgivererklæringen fra optagelse.dk, når du søger optagelse på Københavns Universitet. Den ene er ikke bedre end den anden, så længe du sender den i udfyldt stand. Læs mere under dokumentation.

Anbefaler KU at jeg søger via kvote 2?

Du får en ekstra chance, når du ansøger i kvote 2, fordi du automatisk bliver vurderet i kvote 1.

Vi anbefaler dog, at du orienterer dig om KU's 7 vurderingskriterier, og hvad vi kræver inden du går i gang. Der er ofte meget konkurrence i kvote 2, og det er et stort arbejde at indsamle dokumentation og lave et målrettet CV og en god motiveret ansøgning.

I vurderingen af ansøgninger fra sidste år kan du se, hvor mange der søgte ind i kvote 2, og sammenholde det med antallet af pladser i kvote 2. Her kan du også se, hvilke erfaringer der blev lagt vægt på sidste år. Sammenholdt med dine egne erfaringer, kan det give dig et billede af dine chancer for optagelse.

Hvad er sikrest for mig, at søge ind i kvote 1 eller kvote 2?

Når du ansøger i kvote 2 får du en ekstra chance, fordi du her både vurderes i kvote 1 og 2. Men der er ofte hård konkurrence i kvote 2, og det er et stort arbejde at indsamle dokumentation og at skrive en god motiveret ansøgning og et målrettet CV. Vi anbefaler derfor, at du orienterer dig om universitetets 7 vurderingskriterier i kvote 2, og hvad der kræves inden du går i gang.

Hvad er de vigtigste erfaringer i kvote 2?

Vi foretager en konkret og samlet vurdering af din ansøgning på baggrund af hele din kvote 2-pakke, som er din motiverede ansøgning, dit cv samt dokumentation af dine aktiviteter.

Relevant uddannelses- og studieerfaring er ofte meget vigtigt på uddannelser med stor konkurrence. Vi anbefaler, at du læser om KU's 7 vurderingskriterier og om vurderingen af sidste års ansøgere i kvote 2 og herudfra overvejer, hvor du bedst kan styrke din profil som ansøger.

Hvordan forbedrer jeg mine muligheder for optagelse via kvote 2?

Det afhænger meget af de aktiviteter, du har på dit CV, og om de er relevante og med gode resultater. Vi kan ikke give dig en sikker opskrift på, hvordan du forbedrer dine chancer. Men prøv at sammenligne dit CV med KU's 7 vurderingskriterier og beskrivelser af, hvad der blev lagt vægt på ved sidste års optagelse.

Spørg dig selv: Hvilke nye aktiviteter vil bedst kunne bidrage til min profil som ansøger til uddannelsen?

Hvad er en "helhedsvurdering” af min ansøgning?

En helhedsvurdering er hele din kvote 2-pakke, dvs. det er en samlet vurdering ud fra alt det, du sender med. Herunder hvordan du præsenterer dig i den motiverede ansøgning og dit CV, karaktererne fra eksamenspapirer og omfanget, arten og relevansen af dine aktiviteter.

Hvad mener I med relevant uddannelse og relevant erhvervserfaring?

Der er ingen facitliste. I stedet er det din opgave som ansøger at forklare universitet, hvorfor dine aktiviteter er relevante. Det gør du i dit cv og i din motiverede ansøgning.

En tommelfingerregel er, at jo flere ligheder der er mellem din uddannelseserfaring og den uddannelse du søger optagelse på – jo mere relevant er det. Det samme gælder erhvervserfaring.

Jeg har relevant arbejde efter 15. marts. Kan jeg bruge det?

Det kan du godt, hvis du har relevant arbejde eller frivilligt arbejde, der er påbegyndt før 15. marts. Du skal dokumentere det med en aktivitetserklæring, hvor arbejdsgiver udfylder start- og forventet slutdato. Vi kan dog kun vurdere de erfaringer, som du kan skrive om på ansøgningstidspunktet i din motiverede ansøgning.

Om dokumentation

Hvordan dokumenterer jeg erhvervserfaring, frivilligt arbejde eller anden relevant erfaring?

Du bruger vores aktivitetserklæring eller vedlægger en anden erklæring, som indeholder de samme oplysninger. Læs vores vejledning om dokumentation.

Jeg ikke kan få kontakt til tidligere arbejdsgiver. Hvordan dokumenterer jeg så erhvervserfaring?

Du kan vedlægge en ansættelseskontrakt. Derudover vedlægger du en forklaring på, hvorfor du ikke kan dokumentere med en aktivitets- eller arbejdsgivererklæring.

Jeg er stadig ansat i mit job efter 15. marts. Hvad skriver jeg som slutdato?

Din arbejdsgiver noterer startdato, og at du stadig er ansat.

Min arbejdstid varierer hver uge. Hvor mange timer skal jeg skrive på aktivitetserklæringen?

Du udregner gennemsnittet af dine timer pr. uge og noterer dette timetal.

I vil ikke have anbefalinger. Hvordan dokumenterer jeg så min erfaring, når jeg kun har en anbefaling?

Hvis du ikke har mulighed for at få underskrevet en aktivitetserklæring, kan du bruge en anbefaling eller udtalelse som dokumentation, hvis den indeholder oplysninger om ansættelsesperiode, timeantal/uge samt en beskrivelse af dine arbejdsopgaver.

Forklar hvorfor du ikke kan fremsende anden erklæring og understreg de relevante oplysninger, så du udpeger det, vi skal bruge.

I har både link til en aktivitetserklæring og arbejdsgivererklæring. Hvilken skal jeg bruge?

Du kan bruge dem begge til at dokumentere erhvervserfaring lønnet og ulønnet. Aktivitetserklæringen kan også bruges til at dokumentere andre relevante aktiviteter.