Antal ansøgninger i alt – Københavns Universitet

Antal ansøgninger i alt

Universitetet har i 2014 i alt modtaget 26.558 ansøgninger fra 17.434 ansøgere.
11.898 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

OBS! Metoden til at opgøre ansøgningstallene er ændret i forhold til tidligere år. Det betyder, at ansøgninger, der annulleres af ansøgeren, ikke længere tæller med i antallet, hvilket giver en mere retvisende opgørelse.
Det betyder, at man ikke kan sammenligne tal for i år direkte med tal for de tidligere år. Statistikken fremviser større fald og mindre stigninger, end der reelt er tale om.

For en række optagelsesområder er der tale om store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

Ønsker du yderligere oplysninger om ansøgertallene til den enkelte uddannelse kan disse ses ved at klikke på fakultetets navn i tabellen.

Optagelsesområde  2013  2014  Ændring i procent
  I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet
Det Humanistiske Fakultet  9.480   3.390  8.556  3.101  -9,7%  -8,5% 
Det Juridiske Fakultet  2.491   1.424  2.278  1.284  -8,6%  -9,8% 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 5.883   2.368  5.600  2.228  -4,8%  -5,9% 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet  4.962   2.384  4.813  2.250  -3,0%  -5,6% 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  5.476   3.109  5.088 2.918  -7,1%  -6,1% 
Det Teologiske Fakultet  248   110  223  117  -10,1%  6,4% 
I alt  28.540  12.785
26.558  
11.898  -6,9%  - 6,9% 


<< Tilbage til oversigten